Personvernerklæring

Personvernerklæring

Lofotkraft AS er opptatt av å beskytte og ivareta personvernet for våre kunder. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven med forskrifter. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde.

I løpet av juli 2018 trer ny personvernlov i kraft i Norge, og denne stiller blant annet krav om at alle virksomheter som behandler personopplysninger skal ha personvernerklæring lett tilgjengelig på sin hjemmeside.

Personvernerklæringen til Lofotkraft skal beskrive hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av overføringtjenester fra Lofotkraft, hva vi bruker personopplysningene til samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene dine. Nedenfor kan du lese hele personvernerklæringen til Lofotkraft. Denne gjelder for våre nettkunder.

For fiberkundene til Lofotkraft Bredbånd gjelder Altibox sin personvernerklæring.

 

Personvernerklæring for Lofotkraft AS

Behandlingsansvarlig

Det er Lofotkraft AS som er ansvarlig for behandling av personopplysninger for våre nettkunder. Nettkunden er den personen eller bedriften som har inngått nettleiekontrakt med Lofotkraft AS.

 

Formålet med behandling av personopplysninger

Formålet med å registrere og behandle personopplysninger om deg som nettkunde er å levere overføringstjenester på en slik måte at tjenestene tilfredsstiller krav i forskrifter fra NVE og DSB.

 

Rettslig grunnlag for behandlingen

Lofotkraft har rettslig behandlingsgrunnlag (hjemmel) for å behandle personopplysninger gjennom en rekke forskrifter fra NVE, Norges Vassdrags- og Energidirektorat, og DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Forskriftene fra NVE er hjemlet i Energiloven, og forskriften fra DSB er hjemlet i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven).

 

Hvilke personopplysninger behandles?

Lofotkraft AS behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss, som navn, fødselsdato, fullstendig adresse (post- og anleggsadresse), e-postadresse, mobilnummer, telefonnummer og målernummer.

I tillegg er vi pålagt å hente inn personnummeret ditt (foretaksnummer for bedriftskunder).

I tillegg til fullstendig adresse er alle anlegg («målepunkt») registrert med gårdsnummer/bruksnummer, koordinater på anlegg/måler samt målepunkt-ID.

Fra måleren din lagres historiske forbruksdata for strømforbruk og spenning i form av timeverdier.

På deler av www.lofotkraft.no benyttes informasjonskapsler, såkalte cookies. Cookies brukes for å gjøre www.lofotkraft.no mer brukervennlig. Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere cookies. Vær oppmerksom på at lofotkraft.no kanskje ikke vil fungere optimalt hvis du blokkerer alle cookies.

Vi bruker også analyseverktøyene Google Analytics, Google Tag Manager og Hojtar for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på lofotkraft.no. Formålet med dette er å kunne optimalisere brukeropplevelsen, og tilpasse innholdet på hjemmesiden vår. Vi samler ikke inn personlig informasjon om deg som bruker. Alle personopplysninger er anonymisert, og vi lagrer ingen sensitiv informasjon. Dataene som samles inn lagres på Googles servere.

 

Hvor henter vi opplysningene?

De fleste personopplysningene får vi opplyst fra deg når du inngår nettleiekontrakt med Lofotkraft.

Personnummer og fullstendig navn henter vi fra Det Sentrale Folkeregister (DSF). Personnummeret ditt blir kryptert i kundesystemet vårt, og lagres bare der.

Hvis du bygger et nytt anlegg, for eksempel ny bolig, får vi opplyst navn, fødselsdato, kontaktinformasjon og adresser og eventuelt koordinater til anlegget, fra el-installatøren din.

I enkelte tilfeller får vi også melding om endringer i postadresse fra din kraftleverandør, eller fra vår leverandør av inkassotjenester.

 

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Nei, personopplysningene vi registrerer blir ikke utlevert til andre behandlingsansvarlige.

 

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene? 

Personopplysninger som er registrert om deg vil bli slettet eller anonymisert i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Personopplysninger i kundesystemet blir slettet maskinelt, og eventuelle fysiske arkiv blir makulert.

 

Hvilke rettigheter du som nettkunde når det gjelder personopplysninger?

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Lofotkraft har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

Alle personopplysninger som navn, adresse, kontaktinformasjon m.v. er tilgjengelig i Lofotkraft sin kundeapp og på Min Side, slik at du enkelt kan korrigere en del opplysninger selv.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Lofotkraft har et saklig behov («behandlingsgrunnlag») for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

 

Hvordan sikres opplysningene?

Alle datasystemer vi benytter til behandling av personopplysninger er sikret med tilgangskontroll på flere nivåer. Vi følger et prinsipp om at ingen andre enn de som har et klart behov i forhold til jobbsituasjonen får tilgang. Disse retningslinjene gjennomgås årlig av våre revisorer. Personopplysninger lagres kun i databaser. Det er forbudt for ansatte å kopiere slike data ut til filsystemer, minnepinner, vedlegg i e-post etc, og ansatte kan ikke «låne» sin brukerlegitimasjon til andre.

Alle våre ansatte har taushetsplikt om kunders personopplysninger. Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

  • Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
  • Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
  • Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
  • Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Lofotkraft tilgjengeliggjør ovennevnte personopplysninger for de selskapene som etter avtale med Lofotkraft forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester.

 

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål når det gjelder personvern, eller ønsker innsyn i, retting eller sletting av dine personopplysninger; ta kontakt med kundesenteret.

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.