Omlegging av prismodell for nettleie

Omlegging av prismodell for nettleie

Elektrifisering av samfunnet krever smartere bruk av strømnettet for å holde nettleien lavest mulig for kundene. Derfor legger NVE nå fram forslag til ny prismodell for nettleie.

NVE foreslår at hovedprinsippene i ny modell blir innført fra 2022, men med mulighet for overgangsordninger fram til 2027. Forslag til ny tariffmodell er sendt på høring, og svarfristen er satt til 4. mai 2020.

Formålet med ny modell er å bidra til en effektiv utnyttelse av strømnettet, for å sikre at nettleien for nettkundene over tid blir så lav som mulig. En slik omlegging vil også legge bedre til rette for å erstatte fossil energi med elektrisk energi.

Forslaget til endringer i nettleien vil gi beskjedne endringer for de fleste kunder. NVE foreslår dessuten at endringene blir innført gradvis. Dette vil sikre at kundene får god tid til å omstille seg til ny nettleiestruktur, og at vi unngår brå endringer.

Ny nettleiemodell skal heller ikke gå utover komfort og sikkerhet. Alle skal fortsatt kunne dusje og lage middag når de ønsker det. Men vi trenger ikke koke poteter, vaske klær og lade elbilen samtidig.

Nettselskapene har ingen økonomisk egeninteresse i omleggingen som NVE foreslår, og vil ikke øke sine inntekter.  Myndighetene har satt et tak på hvor mye nettselskapene kan tjene. Hvis prisen stiger noen timer i døgnet eller i uken, må den altså gå ned på andre tider. 

Vi vil nå gå nøye gjennom forslaget til ny tariffmodell fra NVE, og vil komme med mer informasjon når vi vet mer om hvordan nettleietariffene til Lofotkraft vil se ut fra 2022. 

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.