Tennesvann kraftverk

tennesvann-krogvann-IMG_6968

 

Tennesvann kraftverk er et magasinkraftverk som utnytter fallet fra Tennesvann i Moskenes kommune. Fra Tennesvann går det en 465 meter lang, synlig stålrørgate ned til kraftstasjonen som ligger innerst i Forsfjorden i Moskenes.

Kraftverket ligger i felles bygg med Krokvann kraftverk.

Ved Tennesvann kraftverk produseres det i snitt 4,3 GWh årlig, og det er en installert effekt på 1,5 MW. Kraftverket ble først satt i drift 1936, mens den siste større oppgraderingen ble gjort i 1993. Da ble maskiner og rørgate byttet ut.

Kraftverket fremstår derfor idag som et relativt moderne anlegg som fjernstyres fra Lofotkrafts driftsentral.

  • Middelproduksjon: 4,3 GWh
  • Installert effekt: 1,5 MW
  • Turbintype: Francis
  • Magasin: Tennesvann
  • Regulering (HRV/LRV): 239/233 m.o.h.
  • Nedslagsfelt: 2,75 km2
  • Magasinkapasitet: 5,4 mill. m3
  • Satt i drift (revidert): 1936 (1993)

Vis Tennesvann kraftverk i et større kart

Tennesvann akkurat nå:

Lufttemperatur:

-4.5°C

Vannstand:

237.23m

Sist oppdatert: 28. mars kl. 17:00

Vannstand siste 30 dager:

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.