Leirosen kraftverk

leirosen-P5180037

 

Leirosen kraftverk er et magasinkraftverk i Vågan kommune som utnytter fallet fra Lille Kongsvann. Den 84 meter lange stålrørgaten går fra Lille Kongsvann ned til kraftstasjonen som ligger innerst i Leirospollen i Svolvær.

Regulering av Store Kongsvann inngår også i vassdraget til Leirosen, og vann overføres herfra i en kanal ned til Lille Kongsvann.

Kraftverket produserer i gjennomsnitt 1,5 GWh og har en installert effekt på 0,45 MW.

Leirosen kraftverk er det eldste kraftverk som er i bruk i Lofoten. Det ble første gang satt i drift i 1908, og vassdraget har vært regulert siden rundt 1850. Den siste større oppgradering ble gjort 2003. Da ble turbinen overhalt og oppgradert med et nytt løpehjul.

Kraftverket er et av de tre som betjenes manuelt.

 

  • Middelproduksjon: 1,5 GWh
  • Installert effekt:0,45 MW
  • Turbintype: Francis
  • Magasin:Lille Kongsvann
  • Regulering (HRV/LRV):20/18 m.o.h.
  • Magasin 2:Store Kongsvann
  • Regulering (HRV/LRV):33,5/29,75 m.o.h.
  • Nedslagsfelt:12,7 km2
  • Magasinkapasitet: 6,8 mill. m3
  • Satt i drift (revidert): 1908 (2003)

Vis Leirosen kraftverk i et større kart

Lille kongsvann akkurat nå:

Lufttemperatur:

-1.2°C

Vannstand:

19.82m

Sist oppdatert: 6. april kl. 06:00

Vannstand siste 30 dager:


Store Kongsvann akkurat nå:

Lufttemperatur:

-1.7°C

Vannstand:

32.86m

64° Vindretning:

Vindstyrke:

2.4 m/s

Sist oppdatert: 6. april kl. 06:00

Vannstand siste 30 dager:

 

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.