Kvitfossen kraftverk

kvitfossen kraftverk

 

Kvitfossen kraftverk er et magasinkraftverk som utnytter fallet fra Nedre Kvitfossvann. Herfra går det en 227 meter lang tunnel og en 635 meter lang, godt synlig stålrørgate ned til kraftstasjon som ligger ved Kvitfossen i Vågan kommune.

Kraftverket produserer i snitt 5,1 GWh og har en installert effekt på 1,8 MW.

Kraftverket ble opprinnelig tatt i bruk 1956, mens den siste større oppgradering ble gjort 1994. Da ble kontrollanlegget byttet ut. Kraftverket overvåkes nå fra Lofotkrafts driftsentral, men betjenes manuelt.

 

  • Middelproduksjon: 5,1 GWh
  • Installert effekt:1,8 MW
  • Turbintype: Pelton
  • Magasin:Nedre Kvitfossvann
  • Regulering (HRV/LRV):245,2/229,5 m.o.h.
  • Magasin 2:Øvre Kvitfossvann
  • Regulering (HRV/LRV):324,5/309 m.o.h.
  • Nedslagsfelt:3,6 km2
  • Magasinkapasitet: 5,4 mill. m3
  • Satt i drift (revidert): 1956

Vis Kvitfossen kraftverk i et større kart

Nedre-Kvitfossen akkurat nå:

Lufttemperatur:

-1°C

Vannstand:

243.08m

Sist oppdatert: 23. januar kl. 14:00

Vannstand siste 30 dager:

Øvre-Kvitfossen akkurat nå:

Vannstand:

320.06m

Sist oppdatert: 23. januar kl. 13:00

Vannstand siste 30 dager:

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.