Saupstad kraftverk

saupstad-129-2989_IMG   Saupstad kraftverk er et lite magasinkraftverk som utnytter fallet fra Skrådalsvann. Derfra går det en 330 meter lang plastrørgate, delvis nedgravd, ned til kraftstasjon som ligger på Saupstad i Vestvågøy kommune. Kraftverket produserer i snitt 1,4 GWh og har en installert effekt på 0,45 MW. Kraftverket ble opprinnelig satt i drift 1935, og den siste større oppgradering ble gjort i 1980. Maskiner og rørgate ble da byttet ut. Kraftverket fremstår i dag som et relativt moderne anlegg som fjernstyres fra Lofotkrafts driftssentral.  

  • Middelproduksjon: 1,4 GWh
  • Installert effekt:0,45 MW
  • Turbintype:Francis
  • Magasin:Skrådalsvann
  • Regulering (HRV/LRV):130/125 m.o.h.
  • Nedslagsfelt:2,5 km2
  • Magasinkapasitet:1 mill. m3
  • Satt i drift (revidert):1935 (1980)
Vis Saupstad kraftverk i et større kart

Skrådalsvann akkurat nå:

Lufttemperatur:

-4.3°C

Vannstand:

128.27m

Sist oppdatert: 28. mars kl. 17:00

Vannstand siste 30 dager:

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.