Heimerdalen kraftverk

heimerdal-PC110162

 

Heimerdalen kraftverk er et lite magasinkraftverk på Vestvågøy som utnytter fallet fra Midtre Heimerdalsvann. Fra Midtre Heimerdalsvann går det en 500 meter lang, synlig stål- og plastrørgate ned til kraftstasjon som ligger ved indre del av Nedre Heimerdalsvann i Vestvågøy kommune.

Kraftverket produserer i gjennomsnittlig 1 GWh og har en installert effekt på 0,25 MW.

Dette anlegget ble opprinnelig satt i drift 1948, men var ute av drift fra 1998 til 2009. Da var det innhentet ny reguleringskonsesjon og installert nytt maskineri og rørgate. Kraftverket er i dag et moderne anlegg, og også dette fjernstyres fra Lofotkrafts driftssentral.

 

  • Middelproduksjon: 1 GWh
  • Installert effekt:0,25 MW
  • Turbintype:Pelton
  • Magasin:Midtre Heimerdalsvann
  • Regulering (HRV/LRV):217,7/212 m.o.h.
  • Magasin 2:Øvre Heimerdalsvann
  • Regulering (HRV/LRV):338/334 m.o.h.
  • Nedslagsfelt:1,5 km2
  • Magasinkapasitet:0,2 mill. m3
  • Satt i drift (revidert):1948 (2009)

Vis Heimerdalen kraftverk i et større kart

 

Midtre heimerdalsvann akkurat nå:

Lufttemperatur:

1.5°C

Vannstand:

216.15m

Sist oppdatert: 30. mars kl. 21:00

Vannstand siste 30 dager:

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.