Våre kraftverk

Våre kraftverk

Lofotkraft Produksjon AS er et heleid datterselskap av Lofotkraft Holding AS. Selskapets formål er produksjon, kjøp og salg av elektrisk energi, samt annet som er naturlig i den forbindelse. Selskapet eier og driver ni kraftstasjoner i Lofoten. Fem av anleggene er såkalte «småkraftverk», som produserer mellom 1 og 10 MW. Fire av anleggene er det vi kaller «minikraftverk», som produserer inntil 1 MW. Alle anleggene er magasinkraftverk som har tillatelse til oppdemming og lagring av vannreserver. Vannføringa fra magasinet til kraftstasjonen reguleres av produsenten, innenfor vilkår gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Vannkraftproduksjon er en miljøvennlig og fornybar energikilde.

Nøkkelfakta:
Gjennomsnittsproduksjon:
44,9 GWh
Årsverk:
5
Daglig leder:
Roar Bårdsen

  Vis Lofotkraft Produksjon AS i et større kart

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.