Om Lofotkraft

Om Lofotkraft

Lofotkraft er et nettselskap med virksomhet i hele Lofoten. Nettselskapet eies av de seks Lofot-kommunene og KLP (Kommunal Landspensjonskasse).

Hovedformålet med Lofotkraft sin virksomhet er å sørge for at det går strøm gjennom distribusjonsnettet i Lofoten. I tillegg driver konsernet med produksjon av strøm, og har bygd ut et moderne og fremtidsrettet høyhastighets fibernett i Lofoten.

 

Nøkkelfakta

Årsverk: 150 inkl. Hovdan/Fr. Wangsvik og lærlinger
Hovedkontor: Svolvær
Avdelingskontor/stasjoner: Fygle, Reine, Gravdal, Svolvær, Værøy og Røst
Overført kraft: 441 GWh
Produksjon (middel): 54,3 GWh
Antall nettkunder: 16870
Antall Bredbåndskunder: 6148
Km nett (høy og lavspent): 2481 km

Øvrige nøkkelfakta, se siste årsberetning >

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.