Om Lofotkraft

Om Lofotkraft

Lofotkraft er et nettselskap med virksomhet i hele Lofoten, og eies av de seks Lofot-kommunene.

Vår oppgave er å trygge din hverdag og investere i fremtidige løsninger for stabile energileveranser og god infrastruktur, samtidig som vi ivaretar og utvikler våre eieres verdier. Hovedformålet med Lofotkrafts virksomhet er å sørge for at det går strøm gjennom vårt distribusjonsnett. I tillegg driver vi med produksjon av strøm. Vi er en moderne bedrift som speiler den tiden vi lever i. Vi er modige og fremtidsrettet, men glemmer aldri hvor vi kommer fra og er ydmyke overfor vår historie og naturen vi omgir oss med. Som den moderne bedriften vi er, ønsker vi til enhver tid å gi deg som kunde de aller beste tilbudene. Derfor satser vi stort på utbygging av høyhastighets fibernett i Lofoten. Lofotkraft bidrar til å nå den nasjonale målsettingen om å produsere en stadig større andel fornybar energi gjennom våre prosjekter innenfor vannkraft.  

Nøkkelfakta

Årsverk: 160 inkl. Hovdan/Fr. Wangsvik og lærlinger
Hovedkontor: Svolvær
Avdelingskontor/stasjoner: Fygle, Reine, Gravdal, Svolvær, Værøy og Røst
Overført kraft: 412 GWh
Produksjon (middel): 47 GWh
Antall nettkunder: 16427
Antall Bredbåndskunder: 5027
Km nett (høy og lavspent): 2481 km

Øvrige nøkkelfakta, se siste årsberetning >

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.