Konsernets styre

Konsernstyret høsten 2015

Styret i Lofotkraft Holding AS:
Fra venstre: Søren Fredrik Voie (styreleder), Bjørga Delp (styremedlem), Ole Hammer (styremedlem), Lillian Rasmussen (styremedlem), Stein Iversen (styremedlem), Ragnar J. Bjørgaas (styrets nestleder), Arnt M. Winther (adm. direktør), Jon Sverre Davidsen (styremedlem), Susan Berg Kristiansen (styremedlem), Eva-Karin Busch (styremedlem), Svein Magne Andorsen (styremedlem), og Arnfinn Ellingsen (styremedlem).

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.