Konsernets styre

Styremedlemmer i Lofotkraft Holding AS:

Følgende aksjonærvalgte representanter ble valgt på generalforsamlingen 25. mai 2018:

 • Styreleder Søren F Voie med Anne Sand som vara, Vestvågøy
 • Nestleder Jan Arne Bardo med Berhild Rønning som vara, Vågan
 • Einar Benjaminsen med Stein Iversen som vara, Flakstad
 • Tor Arne Andreassen med Lisa Jørgensen, Røst.

I tillegg består styrer av følgende som ikke var på valg i 2018, eller er ansattrepresentant:

 • Eva Karin Bush, Vestvågøy
 • Bjørga Delp, Vågan
 • Lillian Rasmussen, Moskenes
 • Dagfinn Arntsen, Værøy
 • Kim Andre Hansen (ansattrepresentant)
 • Ole Hammer (ansattrepresentant)
 • Arnstein Brendeford (ansattrepresentant)

Til styrer i Lofotkraft AS (nett) ble følgende valgt

 • Styreleder Søren F Voie (LKH)
 • Nestleder Jan Arne Bardo (LKH)
 • Styremedlem Sverre S. Tysland (LKH)
 • Styremedlem Eyvind A. Holt (KLP)

I tillegg er Egil Arne Østingsen og Håkon Kofstad tidligere valgt til ansattrepresentanter.

 

 

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.