Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling av kritikkverdige forhold Våre virksomheter forplikter seg til å fremme og respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og jobber kontinuerlig for å være i samsvar med krav i Åpenhetsloven. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er igangsatt. Dette vil være en løpende prosess, som vi evaluerer jevnlig. Har du oppdaget kritikkverdige forhold, kan du varsle oss om disse […]

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven trådte i kraft 1. juli 2022.

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for leverandører Våre etiske retningslinjer definerer hvilke krav vi stiller til leverandørene våre. Retningslinjene gjelder for leverandører til alle selskapene i Lofotkraft-konsernet. Generelt Våre etiske retningslinjer for leverandører gjelder for alle som leverer varer, tjenester eller andre forretningsaktiviteter til vår virksomhet. Formålet med disse retningslinjene er å definere de grunnleggende kravene til bærekraft […]

Konsernet

Konsernet Visjonen til Lofotkraft – «Trygger hverdagen – investerer i framtiden» forplikter. Derfor tar Lofotkraft nå en aktiv rolle i omstillingen til et fornybart og fullelektrisk samfunn i vår region. Det gjør vi gjennom å delta i programmet Lofoten – De Grønne Øyene 2030, sammen med Lofotrådet og Destination Lofoten. Vår tids globale klimautfordringer krever […]

Finans

Finans   Nøkkeltall finans konsern (1000 kr) 2022 2021 Driftsinntekter 491 707 469 513 Driftsresultat 139 497 108 360 Årsresultat 74 399 142 995 Egenkapital 469 602 1 092 205 Balanse 2 864 527 2 734 638 Utbytte 17 000 16 000 Se årsrapporter

Våre Verdier

Våre verdier Verdiene våre støtter opp om konsernets visjon “Trygger hverdagen – investerer i framtiden”.​ Modig Vi tør å tenke nytt, og tar nye utfordringer. Vi står for det vi tror på, og på de beslutningene vi tar. Vi tør å innrømme feil. Imøtekommende Vi er åpne for nye ideer. Vi lytter til kunder, kollegaer […]

Forretningsområder

Våre forretnings-områder I Lofotkraft-konsernet er de ulike forretningsområdene organisert i egne selskap. Nettselskapet er et naturlig monopol og derfor strengt regulert av myndighetene. De andre selskapene er konkurranseutsatt. Myndighetene krever at nettselskapet skal skille seg ut fra de andre selskapene i et konsern. Derfor har nettselskapet i konsernet fått nytt navn Elmea AS, og en […]

Ledelse og styre

Styre og ledelse i konsernet Ledelsen Arnt M. Winther KonsernsjefLofotkraft AS E-post | Tlf: 911 50 537 Øyvind Løvdal ØkonomisjefLofotkraft AS E-post | Tlf: 916 62 130 Hege F. Christoffersen OrganisasjonssjefLofotkraft AS E-post | Tlf: 957 38 380 Siri Sund Kommunikasjons- og kundesjefElmea AS E-post | Tlf: 909 61 141 Pål Martinussen Daglig leder Elmea […]

Historie

Lofotkrafts historie Mer enn 100 år med strøm i Lofoten Lofotkraft-konsernet har en lang og stolt historie, som strekker seg tilbake til 1908. Da ble de første kraftverkene i Lofoten satt i drift. Det skjedde i Leirosen i Svolvær, og i Nusfjord.  Nusjord ble det tredje stedet i Nord-Norge som fikk elektrisitetsforsyning. Og kraftverket i […]

Hva kan vi hjelpe deg med?