Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling av kritikkverdige forhold Våre virksomheter forplikter seg til å fremme og respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og jobber kontinuerlig for å være i samsvar med krav i Åpenhetsloven. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er igangsatt. Dette vil være en løpende prosess, som vi evaluerer jevnlig. Har du oppdaget kritikkverdige forhold, kan du varsle oss om disse […]

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven trådte i kraft 1. juli 2022.

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for leverandører Våre etiske retningslinjer definerer hvilke krav vi stiller til leverandørene våre. Retningslinjene gjelder for leverandører til alle selskapene i Lofotkraft-konsernet. Generelt Våre etiske retningslinjer for leverandører gjelder for alle som leverer varer, tjenester eller andre forretningsaktiviteter til vår virksomhet. Formålet med disse retningslinjene er å definere de grunnleggende kravene til bærekraft […]

Konsernet

Konsernet Visjonen til Lofotkraft – «Trygger hverdagen – investerer i framtiden» forplikter. Derfor tar Lofotkraft nå en aktiv rolle i omstillingen til et fornybart og fullelektrisk samfunn i vår region. Det gjør vi gjennom å delta i programmet Lofoten – De Grønne Øyene 2030, sammen med Lofotrådet og Destination Lofoten. Vår tids globale klimautfordringer krever […]

Bærekraft- og årsrapporter

Bærekraft- og årsrapporter For 2022 produserte vi vår første bærekraftrapport for Lofotkraft-konsernet, og vi valgte slå den sammen med den finansielle årsrapporten. Rapporten for 2022 inneholder derfor både finansiell informasjon og informasjon om konsernets arbeid innenfor bærekraft. Nedenfor finner du våre årsrapporter fra tidligere år. Se årsrapporter Bærekraft- og årsrapport 2022 Årsrapport 2021 Årsrapport 2020 […]

Våre Verdier

Våre verdier Verdiene våre støtter opp om konsernets visjon “Trygger hverdagen – investerer i framtiden”.​ Modig Vi tør å tenke nytt, og tar nye utfordringer. Vi står for det vi tror på, og på de beslutningene vi tar. Vi tør å innrømme feil. Imøtekommende Vi er åpne for nye ideer. Vi lytter til kunder, kollegaer […]

Forretningsområder

Våre forretnings-områder I Lofotkraft-konsernet er de ulike forretningsområdene organisert i egne selskap. Nettselskapet er et naturlig monopol og derfor strengt regulert av myndighetene. De andre selskapene er konkurranseutsatt. Myndighetene krever at nettselskapet skal skille seg ut fra de andre selskapene i et konsern. Derfor har nettselskapet i konsernet fått nytt navn Elmea AS, og en […]

Ledelse og styre

Styre og ledelse i konsernet Ledelsen Arnt M. Winther KonsernsjefLofotkraft AS E-post | Tlf: 911 50 537 Øyvind Løvdal ØkonomisjefLofotkraft AS E-post | Tlf: 916 62 130 Hege F. Christoffersen OrganisasjonssjefLofotkraft AS E-post | Tlf: 957 38 380 Siri Sund Kommunikasjons- og kundesjefElmea AS E-post | Tlf: 909 61 141 Pål Martinussen Daglig leder Elmea […]

Historie

Lofotkrafts historie Mer enn 100 år med strøm i Lofoten Lofotkraft-konsernet har en lang og stolt historie, som strekker seg tilbake til 1908. Da ble de første kraftverkene i Lofoten satt i drift. Det skjedde i Leirosen i Svolvær, og i Nusfjord.  Nusjord ble det tredje stedet i Nord-Norge som fikk elektrisitetsforsyning. Og kraftverket i […]

Hva kan vi hjelpe deg med?