Utbygging og pågående prosjekter

Sikker og god strømforsyning i fremtiden er avhengig av at vi forsterker og bygger ut nettet vårt i dag. Nettleien du betaler brukes blant annet til å forsterke, forbedre og vedlikeholde nettet i vårt område.

 

Ny regionalnettslinje fra Kleppstad til Fygle

I juni 2016 startet byggingen av ny 132 kV linje fra Kleppstad til Fygle. Dette er første etappe i prosjektet med å oppgradere hele linja mellom Kvitfossen i Vågan og Solbjørn i Flakstad. Når prosjektet er ferdigstilt vil dette bidra til enda tryggere strømforsyning i hele Lofoten. Dette prosjektet består av flere delprosjekt:

 

132 kV linje Kleppstad – Fygle

I juni 2016 startet Troms-Kraft Entreprenør byggingen av den nye 132 kV-linja, som skal gå fra Kleppstad til Fygle. Dette er et ledd i oppgraderingen fra 66 kV til 132 kV mellom Kvitfossen i Vågan og Solbjørn i Flakstad. Prosjektet har en total lengde på ca. 101 km, og utbyggingen er delt opp i fire etapper. Hele prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2022/23.

Første etappe er en ca. 34,6 km lang 132 kV-linje mellom Kleppstad og Fygle inkludert sjøkabel over Gimsøystraumen.

 

Nye sjøkabler

I forbindelse med oppgradering av 132 kV-linja kommer vi til å legge nye 132 kV-sjøkabler over Gimsøystraumen, Nappstraumen og Flakstadpollen. Sjøkablene blir produsert av Nexans, og det er Seløy Undervannsservice AS i som skal legge dem ut i løpet av våren/sommeren 2017. Forventet oppstart for legging av alle sjøkablene er medio juni 2017.

 

Ny transformatorstasjon i Kvitfossen, samt utvidelse av dagens stasjon på Kleppstad

Det er Lofot-Entreprenør som har fått entreprisen på bygging av stasjonen, mens Siemens har fått kontrakten på levering av koblings- og kontrollanlegg. Stasjonen har et kostnadsestimat på ca. kr. 59 mill. NOK og vil bli ferdigstilt i juni/juli 2017.

 

Utvidelse av  Kleppstad transformatorstasjon

Da dagens transformatorstasjon er bygd for 66 kV, må denne stasjonen utvides og oppgraderes, og dette arbeidet har startet. Lofot-Entreprenør har også her entreprisen med påbygget, mens Siemens har levering av 132kV koblings og kontrollanlegg. tasjonen har et kostnadsestimat på ca. kr. 36 mill. NOK og er planlagt ferdigstilt i juni/juli 2017.  Stasjonen er planlagt ferdigstilt i juni/juli 2017.

 

kvitfossen

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.