DLE – Det Lokale Eltilsyn

Det lokale eltilsyn (DLE) ledes av nettselskapet, og er en del av det offentlige tilsynsapparatet som utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Vi jobber for å redusere skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

 Eltilsynet har blant annet ansvar for:

 • Tilsyn i eneboliger og lignende
 • Tilsyn i fritidsboliger og lignende
 • Systemrettet tilsyn hos virksomheter og offentlige bygg
 • Samordnet tilsyn hos større virksomheter og offentlige bygg sammen med andre tilsynsetater
 • Markedskontroll hos detaljhandlere – Elektrisk utstyr som selges/omsettes
 • Tilsyn enkle helseinstitusjoner – Elektromedisinsk utstyr (EMU)
 • Bistår politi med brann- og ulykkesetterforskning
 • Informasjon og undervisning om elsikkerhet mot skoler, lag- og foreninger. 

Finn fagfolk

Den enkleste måten å sikre at du har et sikkert, elektrisk anlegg hjemme, er å sjekke at elektrikeren som skal jobbe på anlegget ditt har de nødvendige kvalifikasjoner og godkjenninger. Det sjekker du enkelt i Elvirksomhetsregisteret

 

Bestille elsjekk?

Hvis du ønsker en sjekk eller utbedring av det elektriske anlegget i boligen din, må du kontakte en godkjent elektriker. Det lokale eltilsyn tar ikke ta slike oppdrag, vår oppgave er å være kontrollmyndighet i etterkant.

 

Noen enkle grep for en tryggere hverdag

 • Trekk ut støpselet på elektriske apparater når de ikke er i bruk.
 • Husk å slå av komfyren.
 • Sjekk batteriene i røykvarsleren regelmessig.
 • Ikke dekk til varmeovner
 • Skaff deg komfyrvakt for å unngå tørrkoking.
 • Ikke la elektrisk utstyr stå til lading uten tilsyn.
 • Bruk ikke løse lamper og frittstående varmeovner på barnerom eller i rom hvor det er dyr.
 • Sjekk regelmessig støpsler og brytere for varmegang.
 • Ikke benytt vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin uten tilsyn.

Vi kan stenge anlegg ved farlige feil

Hvis det lokale eltilsyn (DLE) har stengt anlegget ditt eller koblet fra en sikringskurs, vil du finne et stengeseil nær frakoblingen som opplyser deg om dette. Du må kontakte en elektriker for å utbedre feilen. Godkjente bedrifter finner du via Elvirksomhetsregisteret. Elektriker kan fjerne stengeseil etter utbedring og koble inn anlegget igjen, forutsatt at tilbakemelding om utbedringen sendes DLE .

 

Jordfeil

Jordfeil får vi når strømførende ledninger kommer i kontakt med jordete anleggsdeler, eller direkte i kontakt med jordleder.

Nyttige linker:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har mye nyttig informasjon om elektriske anlegg og utstyr på sin hjemmeside https://www.dsb.no

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.