Når uhell skjer

Strømgjennomgang krever øyeblikkelig førstehjelp.

Ved fare for liv eller helse     110 – Brann 
                                                 112 – Politi 
                                                 113 – Ambulanse
 

Kontakt oss på 957 06 013 eller 76 06 76 00 (hele døgnet) ved feil eller skade på strømanlegg.

Hvis kjøretøy berører høyspentlinje, eller du får overslag mellom høyspent og maskin
• Varsle Lofotkraft så raskt som mulig – ring 957 06 013
• Sørg for at ingen kommer i nærheten av eller i berøring med kjøretøyet
• Bli sittende i kjøretøyet til du får beskjed om at strømmen er slått av

Slik unngår du strømgjennomgang hvis du må forlate maskinen
• Unngå kontakt med maskinen og jord (bakken) samtidig
• Hopp ned på bakken med beina godt samlet
• Fjern deg fra maskinen ved å hinke eller gå med små skritt for å unngå «skrittspenninger»

Skade på kabler og rør
• Gå bort fra kabelen, hold folk på avstand
• Kontakt Lofotkraft
• Sitt rolig til strømmen er slått av dersom anleggsmaskiner kommer i berøring med strømførende ledninger. Sørg for at ingen kommer i berøring med anleggsmaskinen

Tre som kommer i kontakt med høyspentlinje
• Ikke fjern eller berør treet! Det kan være strømførende.
• Påse at ingen andre kommer i berøring med linjen eller treet
• Kontakt Lofotkraft

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.