Bygge nytt?

Bygge nytt?

Skal du bygge nytt? Nedenfor finner du prosessen beskrevet trinn for trinn.

 

 • 1. Kontakt installatør

  Skal du bygge nytt må du engasjere og bestille elektroinstallatør («elektriker») for å sette opp den elektriske installasjon i bygget. Det er lurt å engasjere installatøren tidlig i byggeprosessen.

  Installatøren sender en elektronisk «Melding om installasjonsarbeid» til Lofotkraft med nødvendige opplysninger om den nye installasjonen.

  Meldingen skal ha disse vedleggene:

  • Nettleiebestilling 
  • Situasjonskart som viser byggets plassering
  • Energi- og effektbudsjett (krav for installasjoner med overbelastningsvern større enn 63 A)
  • Underskriften på nettleiebestillingen bekrefter at installasjonseier aksepterer Lofotkraft sine standard vilkår om tilknytning.
 • 2. Svar fra Lofotkraft til installatør og utbygger

  Når installatøren har mottatt svar på «Melding om installasjonsarbeid» fra Lofotkraft, kan arbeidet med den elektriske installasjonen i bygget starte.

  I svaret fra Lofotkraft er tilknytningspunktet til strømnettet angitt, i tillegg til annen relevant informasjon. Samtidig sendes et informasjons-/tilbudsbrev til utbygger, som denne må akseptere før nettselskapet kan bestille nødvendige arbeider som f.eks. stikkledning eller forsterkning av nytt strømnett fram til grunnmur.

 • 3. Anleggsbidrag

  Alle kostnader til nødvendige tiltak i Lofotkraft sitt nett i forbindelse med en nytilknytning eller forsterkning må dekkes av utbygger. Dette kalles for anleggsbidrag.

 • 4. Byggestrøm

  I bygge-/anleggsperioden trenges det som oftest et midlertidig strømuttak. Byggestrøm bestiller du enklest ved hjelp av dette bestillingsskjemaet.

 • 5. Når uhell skjer

  Strømgjennomgang krever øyeblikkelig førstehjelp.

  Ved fare for liv eller helse     110 – Brann 
                                                   112 – Politi 
                                                   113 – Ambulanse
   

  Kontakt oss på 957 06 013 (hele døgnet) ved feil eller skade på strømanlegg.

  Hvis kjøretøy berører høyspentlinje, eller du får overslag mellom høyspent og maskin
  • Varsle Lofotkraft så raskt som mulig – ring 957 06 013.
  • Sørg for at ingen kommer i nærheten av eller i berøring med kjøretøyet.
  • Bli sittende i kjøretøyet til du får beskjed om at strømmen er slått av.

  Slik unngår du strømgjennomgang hvis du må forlate maskinen
  • Unngå kontakt med maskinen og jord (bakken) samtidig
  • Hopp ned på bakken med beina godt samlet
  • Fjern deg fra maskinen ved å hinke eller gå med små skritt for å unngå «skrittspenninger»

  Skade på kabler og rør
  • Gå bort fra kabelen, hold folk på avstand.
  • Kontakt Lofotkraft – ring 957 06 013.
  • Sitt rolig til strømmen er slått av dersom anleggsmaskiner kommer i berøring med strømførende ledninger. Sørg for at ingen kommer i berøring med anleggsmaskinen.

  Tre som kommer i kontakt med høyspentlinje
  • Ikke fjern eller berør treet! Det kan være strømførende.
  • Påse at ingen andre kommer i berøring med linjen eller treet
  • Kontakt Lofotkraft – ring 957 06 013.

 • 6. Erstatningsansvar

  Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser, både med hensyn til skade på mennesker og utstyr, og ved at deler av samfunnet er uten strøm i kortere eller lengre perioder.

  Den som forårsaker en slik skade på strømkabler, vil bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som blir påført Lofotkraft som følge av strømbruddet. Dette kan være tap i form av reparasjonskostnader eller tap grunnet avbrudd i levert strøm, KILE-kostnader.

  Erstatningsbeløpene kan variere fra noen tusen kroner til flere millioner ved alvorlige hendelser.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.