Lofotkrafts Energistipend

Lofotkraft deler hvert år ut energistipend til elever ved Aust-Lofoten videregående skole og Vest-Lofoten videregående skole.

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som er interessert i realfag, og som velger fag som kvalifiserer til opptak til ingeniørhøgskoler og universitet.

Oppfyller du våre kriterier og søker om «Energistipendet», kan du få et stipend på 10.000 kroner. For de som videre velger ingeniørhøgskole eller NTNU, kan Lofotkraft velge å tilby «sine stipendiater» en pakke som kan inneholde en eller flere av følgende elementer:

  • Stipend
  • Sommerjobb
  • Prosjektoppgave/hovedoppgave
  • Fast jobb

Stipendene er hver på 10.000 kroner, som betales til elevene med 5.000 kroner i Vg2 og 5.000 kroner i Vg3. Vi håper du vil søke! Søknadsfrist: 1. mars.

Viktig: Du må legge ved godkjent kopi av utskrift av halvårskarakterene når du søker.