Lofotkrafts Energistipend

Lofotkraft deler hvert år ut energistipend til elever ved Aust-Lofoten videregående skole og Vest-Lofoten videregående skole.

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som er interessert i realfag, og som velger fag som kvalifiserer til opptak til ingeniørhøgskoler og universitet.

Oppfyller du våre kriterier og søker om «Energistipendet», kan du få et stipend på 16.000 kroner, fordelt med 8.000 kroner på Vg2 og Vg3.

Vær oppmerksom på at du må søke på nytt for Vg3, da det ikke er automatikk i at man oppfyller kriteriene det siste året på videregående. Minimumskravet for tildeling av stipend er at man har minst karakteren 4 i de aktuelle realfagene.

Du må ha både fysikk og matematikk i det skoleåret du søker for. Du må altså ha R1 og Fy1 i Vg2, og R2 og FY2 i Vg3 for å kunne søke om energistipendet.

For de som videre velger ingeniørhøgskole eller NTNU, kan Lofotkraft velge å tilby «sine stipendiater» en pakke som kan inneholde en eller flere av følgende elementer:

  • Stipend
  • Sommerjobb
  • Prosjektoppgave/hovedoppgave
  • Fast jobb

 

Stipendene er 8.000 kroner per «skoletrinn», og betales altså til elevene med 8.000 kroner på Vg2 og 8.000 kroner på Vg3. Vi håper du vil søke! Og husk ny søknad for Vg3 selv om du fikk stipend på Vg2.

Søknadsfrist 2024: Søndag 10. mars.

Viktig: Du må legge ved godkjent kopi av utskrift av halvårskarakterene når du søker.

Hva kan vi hjelpe deg med?