Lofotkraft Produksjon AS

Vannkraft

Vannkraft er en unik energikilde, og den viktigste fornybare energikilden i Norge. Alt vannet som brukes i kraftproduksjon kan gjenbrukes til andre formål – ingenting forsvinner. Vannkraftanlegg er også de produksjonsanleggene som har lengst levetid. I tillegg har vannkraften lavere klimagassutslipp, er enklere å regulere og har høyere virkningsgrad enn alle andre kjente energikilder i dag.

I vannkraftmagasiner lagres energien til det er bruk for den. Dette blir enda mer verdifullt framover, når vi får mer variabel fornybar kraftproduksjon fra sol og vind. Den norske vannkraften vil derfor kunne bidra sterkt til å stabilisere det framtidige kraftsystemet.

Ikke bare strømproduksjon

Vår kraftproduksjon dekker bare ca. 10 % av det årlige strømforbruket i Lofoten. Men produksjonen lokalt er svært viktig for strømforsyningen i beredskapssituasjoner.

I tillegg til å lagre energi til framtidig bruk, bidrar vassdragsregulering til å forhindre flom, dempe skadevirkninger hvis flom oppstår, samt sørge for vannforsyning.

Fakta og nøkkeltall

Kvitfossen kraktverk dam

Hva kan vi hjelpe deg med?