Lofotkraft i full beredskap

Lofotkraft har iverksatt en rekke tiltak for å kunne opprettholde trygg kraftforsyning i en situasjon hvor tilgang på elektrisitet vil være kritisk viktig for hele befolkningen, og for andre funksjoner som DSB har definert som kritiske.

fareskiltBåde sykehus, legekontorer og andre beredskapsfunksjoner er avhengige av sikker strømforsyning for å kunne behandle pasienter. Strøm er også viktig for å opprettholde kommunikasjon, lys og varme for de mange som nå må være hjemme i karantene eller jobbe hjemmefra. Derfor har vi innført en rekke beredskapstiltak, sier administrerende direktør Arnt M Winther i Lofotkraft.

Høy leveringssikkerhet forutsetter at vi til enhver tid har ansatte på driftssentralen, og montører som kan rykke ut og rette feil – for eksempel hvis uvær slår ut strømnettet.

Vi har derfor satt inn en rekke tiltak for å skjerme kritisk viktig personell, og redusere risiko for smitte, fortsetter Winther. Blant disse tiltakene er:

 

  • direkte oppmøte for våre montører
  • ytterligere innskjerpet adgangskontroll til alle Lofotkraft sine anlegg
  • alle interne møter kjøres via digitale kanaler for å unngå å samle mange ansatte på ett sted
  • alle «fysiske» møter med eksterne er avlyst
  • hjemmekontor innføres for alle ansatte som har mulighet for å jobbe hjemmefra
  • ha oversikt over ansatte som har behov for å sende egne barn i barnehage/på skole
  • kundesenteret er stengt for fysisk oppmøte fra kunder
  • alle tjenestereiser, både innenlands og utenlands, opphører
  • ansette er bedt om å vurdere private reiser nøye, og avklare slike reiser med beredskapsledelsen
  • tilsyn i privatboliger og annen nærkontakt med kunder er innstilt. I de tilfellene vi må rykke ut på kundeoppdrag, er våre montører pålagt å forholde seg til smittevernstiltak. I slike tilfeller ber vi også kunden respektere anbefalte forholdsregler fra helsemyndighetene, blant annet når det gjelder avstand.

– Som nettselskap er Lofotkraft vant til å håndtere beredskapssituasjoner. Vi har et godt samarbeid med andre nettselskap i regionene, slik at vi kan bistå hverandre med personell og utstyr ved behov. Vi har også tett dialog med de regionale beredskapsorganisasjonene i NVE og hos Fylkesmannen, forklarer Arnt Winther.

Kontaktperson Arnt Winther, mobil 911 50 537

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.