Skrova øysykler

Søk om støtte fra Lofotkraftfondet

Lofotkraft støtter hvert år konkrete, positive formål gjennom Lofotkraftfondet.

Vi bidrar med støtte til lokale prosjekter innenfor kunnskap, kultur, idrett og ideelt arbeid, som er til glede for fellesskapet og spesielt rettet mot barn, ungdom og eldre. Vi ønsker også å inspirere frivillige organisasjoner til å ta bærekraftige valg når de planlegger drift og arrangementer.

Lag, foreninger, eller enkeltpersoner kan søke støtte. En jury i Lofotkraft fordeler midler fra Lofotkraftfondet en gang i året. Har man fått innvilget støtte, vil det gå 3 år før man kan søke igjen. Søknadsfrist for neste år er 1. desember i år.  

Alle kan søke, men vi har likevel et eller flere kriterier som bør oppfylles:

 • Organisasjoner, arrangementer og prosjekter som aktiviserer barn, ungdom eller eldre i regionen.
 • Humanitære og veldedige organisasjoner med lokal eller regional forankring.
 • Tiltak og aktiviteter som fremmer rekruttering blant unge til våre virksomheter.
 • Tiltak, aktiviteter, organisasjoner, lag, foreninger og arrangementer som er med på å skape engasjement og bolyst i våre eierkommuner.
 • Tiltak som bidrar til ansvarlig forbruk, reduserte klimagassutslipp eller bidrar positivt til andre av våre bærekraftsmål. 

 

Dette gir Lofotkraftfondet ikke støtte til:

 • Tiltak som er naturlige sponsorobjekter, som for eksempel eliteidrett
 • Bidrag til politiske partier og til formål som lett kan utnyttes i partipolitisk sammenheng
 • Organisasjoner hvor formålet er av religiøs karakter
 • Støtte til næringsvirksomhet
 • Festivaler eller tilstelninger hvor det serveres alkohol og der barn og ungdom ikke har adgang
 • Aktiviteter i forbindelse med russefeiring eller andre russearrangementer.

Slik søker du

Vi mottar helst søknader via webskjemaet ovenfor. Alternativt kan søknad sendes per post til 

Lofotkraft AS
v/ Randi Berg
Postboks 800
8305 Svolvær

Vedlegg returneres ikke, så send kun kopier.

Søknadsfrister: Søknadsfrist for neste år er 1. desember i år.

Når får du svar på søknaden? Alle som søker, får en bekreftelse på at søknaden er mottatt. De som får midler får beskjed innen 31.12. Har man fått innvilget støtte vil det gå 3 år før en kan søke igjen.

Kunngjøring av tildeling: Etter tildeling legger vi ut en oversikt som viser hvem som har fått midler her på lofotkraft.no

Etter tildeling: Vi vil gjerne formidle gode historier om hvordan tildelingene fra Lofotkraftfondet blir brukt på våre kanaler på sosiale medier. Vi setter derfor pris på å motta bilder og litt tekst om hva midlene blir brukt til. På den måten kan vi bruke historiene til å inspirere andre til å søke om tildeling fra fondet.

Hva kan vi hjelpe deg med?