lofotkraft fonde glade unger

Lofotkraft-fondet

Lofotkraft-fondet støtter hvert år konkrete tiltak og arrangementer som skaper glede og engasjement i hverdagen, og som bidrar til ei fornybar framtid i Lofoten. 

Vi prioriterer organisasjoner, arrangementer og aktiviteter som aktiviserer barn, ungdom eller eldre innenfor kultur, kunnskap, idrett og ideelt arbeid. Fondet har én årlig søknadsfrist, 1. desember, sånn at det blir lettere både for deg som søker og for oss som skal vurdere søknadene.

Vi ønsker også å inspirere lag og foreninger til å ta bærekraftige valg når de planlegger drift og arrangementer. Prosjekter og tiltak som bidrar til å oppfylle målene i De Grønne Øyene; om at Lofoten skal drives på fornybar energi og at det skal være attraktivt å bo i her, vil derfor være aktuelle for tildeling. 

Når vi vurderer søknadene, vil vi altså prioritere tiltak og prosjekter som: 

  • inkluderer barn, unge og eldre 
  • skjer i vår region 
  • bidrar til reduserte utslipp av klimagasser 
  • bidrar til å oppfylle våre bærekraftmål 
  • tar vare på natur og miljø 


Den som søker kan maks få 50.000 kroner til sitt tiltak. 
  

Av egeninteresse vil vi også kunne sponse tiltak som fremmer rekruttering blant unge til Lofotkrafts virksomheter. 

Hva kan vi hjelpe deg med?