lofotkraft fonde glade unger

Lofotkraft-fondet

Gjennom Lofotkraft-fondet støtter vi ulike kulturarrangementer, festivaler, idrettslag og lignende. Fondet har én årlig søknadsfrist, 1. november, sånn at det blir lettere både for deg som søker og for oss som skal vurdere søknadene.

Vi gir støtte til organisasjoner, arrangementer og aktiviteter som aktiviserer barn, ungdom eller eldre i regionen. Vi prioriterer også humanitære og veldedige organisasjoner med lokal og regional forankring. Av egeninteresse vil vi også kunne sponse tiltak som fremmer rekruttering blant unge til Lofotkrafts virksomheter. Når vi vurderer søknadene vil vi også legge stor vekt på tiltak som skaper engasjement og bolyst i Lofotkrafts eierkommuner.

Den som søker kan maks få 20.000 kroner til sitt tiltak. Sponsormidlene er først og fremst myntet på tiltak som gir trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge, og som inspirerer unge til å bosette seg og bidra til utvikling og vekst i regionen.