lofotkraft fonde glade unger

Lofotkraft-fondet

Gjennom Lofotkraft-fondet ønsker vi hvert år å støtte konkrete og positive formål som skaper optimisme, glede og engasjement i Lofoten.

Lofotkraft-fondet skal bidra til lokale prosjekter innenfor kunnskap, kultur, idrett og ideelt arbeid, som er til glede for fellesskapet. Fondet har én årlig søknadsfrist, 1. november, sånn at det blir lettere både for deg som søker og for oss som skal vurdere søknadene.

Vi ønsker å støtte organisasjoner, arrangementer og aktiviteter som aktiviserer barn, ungdom eller eldre i regionen, og prioriterer også humanitære og veldedige organisasjoner med lokal og regional forankring. Av egeninteresse vil vi også kunne sponse tiltak som fremmer rekruttering blant unge til Lofotkrafts virksomheter. Når vi vurderer søknadene legger vi stor vekt på at tiltakene skaper engasjement og bolyst i Lofotkrafts eierkommuner.

Den som søker kan maks få 20.000 kroner til sitt tiltak. Sponsormidlene er først og fremst myntet på tiltak som gir trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge, og som inspirerer unge til å bosette seg og bidra til utvikling og vekst i regionen.

Hva kan vi hjelpe deg med?