Styre og ledelse i konsernet

Ledelsen

Konsernstyret

Følgende aksjonærvalgte representanter ble valgt på generalforsamlingen 20. mai 2022:

Jann Arne Bardo
Styreleder

Søren Fredrik Voie
Nestleder

Eva Karin Busch
Styremedlem Vestvågøy kommune

Bjørga Delp
Styremedlem Vågan kommune

Niilo Nissinen
Styremedlem Flakstad kommune

Hartvik Magnus Sverdrup
Styremedlem Moskenes kommune

Leif-Roger Røstgård
Styremedlem Værøy kommune

Elisabeth Mikalsen
Styremedlem Røst kommune

Katrine Skjerpan
Ansattrepresentant, Aqila AS

Julie Nilssen
Ansattrepresentant, Elmea AS

Kim-Andre Hansen
Ansattrepresentant, Elmea AS

 

Hva kan vi hjelpe deg med?