Styre og ledelse i konsernet

Ledelsen

Konsernstyret

Følgende aksjonærvalgte representanter ble valgt på generalforsamlingen 19. mai 2021:

Jann Arne Bardo
Styreleder

Søren Fredrik Voie
Nestleder

Eva Karin Busch
Styremedlem Vestvågøy kommune

Bjørga Delp
Styremedlem Vågan kommune

Niilo Nissinen
Styremedlem Flakstad kommune

Hartvik Magnus Sverdrup
Styremedlem Moskenes kommune

Leif-Roger Røstgård
Styremedlem Værøy kommune

Geir-Børre Johansen
Styremedlem Røst kommune

Arvid Strand
Ansattrepresentant, Aqila AS

Arnstein Brendeford
Ansattrepresentant, Lofotkraft AS

Kim-Andre Hansen
Ansattrepresentant, Lofotkraft AS