Kurs – prekvalifisering for nye installatører 4. juli 2019

Torsdag 4. juli 2019 vil Lofotkraft anholde kurs/pre-kvalifisering for nye installatører som ønsker å jobbe på kundeanlegg i Lofoten. Kurset vil vare ca. 2 timer og må gjennomføres før man kan inngå avtale om pre-kvalifisering.

  • Gjennomgang av Lofotkraft sine interne instrukser for arbeid på lavspenningsnettet
  • Gjennomgang av avtale mellom Lofotkraft og pre-kvalifisert installatør, vilkår, priser og produktpakker
  • Bruk av Elsmart – innlogging, oppretting av melding, sammensetning av produktpakker, generell meldingsflyt etc.
  • Faktureringsrutiner
  • Bruk av app på håndholdt enhet, såkalt P0-appen, for bruk til avrapportering av ny måler og målerbytte

Etter gjennomgått kurs vil installatør kunne inngå og signere avtale med Lofotkraft om pre-kvalifisering, samt ha mulighet til å sende forhåndsmelding i egen regi som gjelder jobber på kundeanlegg i Lofoten.

For påmelding, send e-post til finn-magne.eines@lofotkraft.no innen kursdato. Neste kurs vil avholdes i løpet av november 2019.

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.