Kurs – prekvalifisering for installatører

Onsdag 4. mars kl. 12 – 15 kjører vi pre-kvalifiseringskurs for P0 Elsmart. Deltakelse skjer enten ved oppmøte på Fygle eller via Teams/Skype. Link til møtet (invitasjon) fås ved henvendelse til finn-magne.eines@lofotkraft.no

Kurset må gjennomføres før man kan inngå avtale om pre-kvalifisering, og dermed få adgang til å jobbe på kundeanlegg i Lofoten. Kursinnhold:

  • Gjennomgang av Lofotkraft sine interne instrukser for arbeid på lavspenningsnettet
  • Gjennomgang av avtale mellom Lofotkraft og pre-kvalifisert installatør, vilkår, priser og produktpakker
  • Bruk av Elsmart – innlogging, oppretting av melding, sammensetning av produktpakker, generell meldingsflyt etc.
  • Faktureringsrutiner
  • Bruk av app på håndholdt enhet, såkalt P0-appen, for bruk til avrapportering av ny måler og målerbytte

Etter gjennomgått kurs vil installatør kunne inngå og signere avtale med Lofotkraft om pre-kvalifisering, samt ha mulighet til å sende forhåndsmelding i egen regi som gjelder jobber på kundeanlegg i Lofoten.

For påmelding, send e-post til finn-magne.eines@lofotkraft.no innen kursdato.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.