Kvitfossen kraftverk

Kvitfossen kraftverk damm

Kvitfossen kraftverk Kvitfossen kraftverk er et magasinkraftverk som utnytter fallet fra Nedre Kvitfossvann. Herfra går det en 227 meter lang tunnel og en 635 meter lang, godt synlig stålrørgate ned til kraftstasjon som ligger ved Kvitfossen i Vågan kommune. Kraftverket produserer i snitt 5,2 GWh og har en installert effekt på 1,8 MW. Kraftverket ble […]

Sætra kraftverk

Sætra maskinsal turbin kraftverk

Sætra kraftverk Sætra kraftverk utnytter fallet fra Svartvann og er også et magasinkraftverk. Fra Svartvann går det en 625 meter lang stålrørgate delvis synlig ned til kraftstasjonen som ligger ved indre del av Svolværvannet i Vågan kommune. Kraftverket produserer i snitt 2,7 GWh og har en installert effekt på 0,7 MW. Kraftverket ble første gang […]

Leirosen kraftverk

Leirosen kraftverk hus

Leirosen kraftverk Leirosen kraftverk er det eldste kraftverket som er i bruk i Lofoten, og representerer derfor starten på det som i dag er Lofotkraft-konsernet.  Det ble første gang satt i drift i 1908, og vassdraget har vært regulert siden rundt 1850. Leirosen kraftverk er et magasinkraftverk i Vågan kommune som utnytter fallet fra Lille […]

Kongsmarka kraftverk

kongsmarka kraftverk

Kongsmarka kraftverk Kongsmarka kraftverk ligger i Vågan kommune, og er et magasinkraftverk som utnytter fallet fra Store Nøkkvann. Derfra går det en 800 meter lang tunnel gjennom Store Kongstinden og 500 meter stålrør, som er synlig ned til kraftstasjon som ligger ved Store Kongsvann. Kraftverket produserer rundt 9,7 GWh og har en installert effekt på […]

Heimerdalen kraftverk

Heimerdalen kraftver utsikt vann dal fjell

Heimerdalen kraftverk Heimerdalen kraftverk er et lite magasinkraftverk på Vestvågøy, som utnytter fallet fra Midtre Heimerdalsvann. Fra Midtre Heimerdalsvann går det en 500 meter lang, synlig stål- og plastrørgate ned til kraftstasjonen. Selve stasjonen ligger ved indre del av Nedre Heimerdalsvann. Kraftverket produserer i gjennomsnittlig 1 GWh og har en installert effekt på 0,25 MW. […]

Saupstad kraftverk

Saupstad kraftverk

Saupstad kraftverk Saupstad kraftverk er et lite magasinkraftverk som utnytter fallet fra Skrådalsvann. Derfra går det en 330 meter lang plastrørgate, delvis nedgravd, ned til kraftstasjon som ligger på Saupstad i Vestvågøy kommune. Kraftverket produserer i snitt 1,4 GWh og har en installert effekt på 0,45 MW. Kraftverket ble opprinnelig satt i drift 1935, og […]

Solbjørn kraftverk

Solbjørn kraftverk

Solbjørn kraftverk Solbjørn kraftverk ligger i Flakstad kommune. Dette er et magasinkraftverk som utnytter fallet fra Solbjørnvannet.  Fra Solbjørnvannet går det en 300 meter lang overføringstunnel og en 70 meter lang betongforet trykksjakt ned til kraftstasjonen, som ligger på Mølnarodden. Kraftverket er bygget i fjell, produserer i snitt 9,7 GWh og har en installert effekt […]

Krokvann kraftverk

Krokvann kraftverk

Krokvann kraftverk Krokvann kraftverk, som deler bygg med Tennesvann kraftverk, ligger i Moskenes. Dette er et magasinkraftverk som utnytter fallet fra Krokvann.  Fra vannet går det en 586 meter lang stålrørgate som er delvis synlig, ned til kraftstasjon som ligger innerst i Forsfjorden. Kraftverket produserer i snitt 12,5 GWh og har en installert effekt på […]

Tennesvann kraftverk

Tennesvann kraftverk fjell

Tennesvann kraftverk Tennesvann kraftverk er et magasinkraftverk som utnytter fallet fra Tennesvann i Moskenes kommune. Kraftverket ligger i felles bygg med Krokvann kraftverk. Fra Tennesvann går det en 465 meter lang, synlig stålrørgate ned til kraftstasjonen som ligger innerst i Forsfjorden i Moskenes. Ved Tennesvann kraftverk produseres det i snitt 4,3 GWh årlig, og det […]

Hva kan vi hjelpe deg med?