Kontaktinformasjon – målerbytte

 

Tidsavtale og målerbytte

Hvis henvendelsen gjelder tidsavtale eller målerbytte må du kontakte SmartService Norge (SSN).

Telefon: 76 06 76 90 (hverdager 7 – 17).
 

Klage på utført målerbytte

Vi ønsker tilbakemelding om eventuelle avvik eller uønskede hendelser i forbindelse med målerbyttet. Bruk gjerne vårt skjema for kundeklage AMS-målerbytte for å gi oss beskjed. Dette skjemaet skal kun brukes til å registrere klager på utførte målerbytter. Søknader om fritak sendes til firmapost@lofotkraft.no.

Andre henvendelser

Kontakt nettselskapets kundeservice ved andre generelle spørsmål om automatisk strømmåler. 

Telefon: 76 06 76 06 (hverdager 9 – 15)   
E-post: kundeservice@lofotkraft.no

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.