svolvær lys i hus

Konsernet

Visjonen til Lofotkraft – «Trygger hverdagen – investerer i framtiden» forplikter. Derfor tar Lofotkraft nå en aktiv rolle i omstillingen til et fornybart og fullelektrisk samfunn i vår region.

Det gjør vi gjennom å delta i programmet Lofoten – De Grønne Øyene 2030, sammen med Lofotrådet og Destination Lofoten. Vår tids globale klimautfordringer krever at både vi og lokalsamfunnet klarer å omstille oss fra fossile til miljøvennlige energikilder.

Samfunnsoppdraget til Lofotkraft-konsernet er å sørge for stabil strømforsyning med høy leveringskvalitet, og et fibernett med høy oppetid og god kvalitet på tjenestene til våre kunder. Forretningsoppdraget er å skape verdier for våre eiere. For å levere på samfunnsoppdraget har vi bygget ut høyhastighets fibernett i hele Lofoten, og klargjort strømnettet for den elektrifiseringen som kommer.

Nå engasjerer vi oss i regionalt samarbeid for å utvikle nye fremtidsrettede energiløsninger. Vår ambisjon er å utnytte ny teknologi, og øke vår konkurransekraft og innovasjonstakt. En utvikling mot et klimavennlig energisystem vil innebære store endringer de kommende  årene, og vi vil møte mer komplekse og krevende utfordringer enn tidligere.

Morselskapet Lofotkraft AS eies av de seks Lofot-kommunene, og konsernets hovedkontor ligger i Svolvær.

Hva kan vi hjelpe deg med?