Lofotkraftfondets tildeling 2014

For første gang etter at Lofotkraftfondet ble opprettet,skal det deles ut støtte fra fondet for 2014. Vi mottok over 90 søknader, fra nesten hele Lofoten og søknadene dekket alt fra ung til eldre, idrett og kultur. Vi er veldig glade for at så mange har vist interesse og sendt inn søknad, det forteller oss at dette betyr mye og at dette er noe vi skal fortsette med. Det har vært en utfordrende, men også en spennende prosess og gå gjennom alle søknadene. Det har vært vanskelig å velge ut, men vi har prøvd etter beste evne og favne flest mulig og skulle gjerne ha støttet flere. For de av dere som nå er skuffet over ikke å få tildelt midler denne gangen, oppfordrer vi dere om å søke igjen for 2015. Fristen i år vil være 1 november. De som får tildelt støtte fra fondet i 2014 er;

Les mer

Kundekalender 2014

Godt nytt år. I år har vi valgt å lage en enklere kundekalender. Kalenderen er A4 med et halvår på hver side. Alle kan komme og...

Les mer

Trainee i Lofotkraft?

Lofotkraft er inne i en periode med store investeringer i regional- og distribusjonsnettet. Dette gjelder bygging både av linjer, kabler og nettstasjoner. Frem mot 2020...

Les mer

Endring i avgift til Energifondet

Enova har besluttet at avgiften som går til Energifondet skal endres, med virkning fra 1.1.2013. Endringen gjelder bare forbedriftskunder, og for strøm som brukes til...

Les mer

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.