Trainee i Lofotkraft?

Lofotkraft er inne i en periode med store investeringer i regional- og distribusjonsnettet. Dette gjelder bygging både av linjer, kabler og nettstasjoner. Frem mot 2020...

Les mer

Endring i avgift til Energifondet

Enova har besluttet at avgiften som går til Energifondet skal endres, med virkning fra 1.1.2013. Endringen gjelder bare forbedriftskunder, og for strøm som brukes til...

Les mer

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.