Plusskunde

Fra 1. januar 2017 trer ny forskrift om plusskunder i kraft. Kort fortalt er en plusskunde en nettkunde som produserer elektrisk energi til eget forbruk,...

Les mer

Månedsfaktura blir standard

I 2017 blir både gjennomfakturering og automatiske målere innført. Som følge av dette vil vi gå over til månedsfaktura med virkning fra 1. januar 2017....

Les mer

Oppstart nye regionalnettsprosjekt

I juni starter byggingen av ny 132 kV linje fra Kleppstad til Fygle. Dette er første etappe i prosjektet med å oppgradere hele linja mellom Kvitfossen i Vågan og Solbjørn i Flakstad. Når prosjektet er ferdigstilt vil dette bidra til enda tryggere strømforsyning i hele Lofoten.

Les mer

PRESSEMELDING – ÅRSRESULTAT 2015

Konsernstyret i Lofotkraft behandlet den 29. april regnskap og årsberetning for 2015. Lofotkraft er et konsern med Lofotkraft Holding AS som morselskap. Aksjene i Lofotkraft Holding...

Les mer

Fødselsnummer for alle personkunder

Nå må nettselskap og kraftleverandører innhente fødselsnummer for alle strømkunder Fra 1. september 2015 er alle nettselskap og kraftleverandører pålagt å innhente kundenes fødselsnummer. Fødselsnumrene skal...

Les mer

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.