Opprop for utjevning av nettleie

Sammen med nærmere 60 andre nettselskap har Lofotkraft nylig signert et opprop om utjevning av nettleie. "Vi trenger en reell utjevning som hensyntar at det er store forskjeller i topografi, geografi og antall kunder å fordele regningen på. I dagens urettferdige prissystem er nettleien dyrere i Sogn og Fjordane der det flyter over av kraft, enn i Oslo uten nevneverdig kraftproduksjon. Slik kan det ikke fortsette", heter det blant annet i oppropet.

Les mer

Status E10 i Tjeldbergvika

Nye strømkabler i Tjeldbergvika er nå kommet på plass, og jobben med å fylle igjen grøftene er i full gang. Etter planen åpnes E10 for normal ferdsel i midten av oktober, to uker tidligere enn planlagt.

Les mer

Arctic Race of Norway og næringsutvikling

Lofotkraft bidro til å gjøre Arctic Race of Norway elektrisk. Innovasjon Norge har intervjuet Arnt Winther og Halvard Pettersen, direktører i hhv Lofotkraft og Vesterålskraft, om hva ARN2019 har betydd og vil bety for næringsutvikling i regionen vår. 

Les mer

Årsrapport 2018

Årsrapport 2018 for Lofotkraft-konsernet blir bare produsert i digital utgave. Klikk deg videre for å komme til årsrapporten.

Les mer

Anleggsarbeid Osan – Tjeldbergvika

Lofotkraft AS og Vågan kommune samarbeider om felles trasé for ny hovedvannledning og ny høyspentkabel gjennom Tjeldbergvika. Entreprenør Rasmussen Anlegg har startet anleggsarbeidet, som vil pågå i mai, juni og august. Det blir stans i anleggsarbeidet i hele juli og deler av august.

Les mer

Pressemelding – generalforsamling i Lofotkraft Holding AS og Lofotkraft AS

Det er i dag fredag 24. mai 2019 avholdt generalforsamling i Lofotkraft Holding AS og Lofotkraft AS. Regnskap med noter og beretning ble enstemmig godkjent i begge selskaper. Genralforsamlingen i Lofotkraft Holding AS vedtok et ordinært utbytte på kr. 10 mill. Det blir ikke tatt ut utbytte fra nettselskapet, Lofotkraft AS, som det ikke har vært gjort siden 2006.

Les mer

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.