Lofotkraft i full beredskap

Lofotkraft har iverksatt en rekke tiltak for å kunne opprettholde trygg kraftforsyning i en situasjon hvor tilgang på elektrisitet vil være kritisk viktig for hele befolkningen, og for andre funksjoner som DSB har definert som kritiske.

Les mer

Plusskunde

En plusskunde er en nettkunde som produserer elektrisk energi til eget forbruk, men som i perioder kan produsere mer energi enn det kunden selv forbruker....

Les mer

Anleggsarbeid i Svolvær sentrum

I uke 7 starter anleggsarbeidene som skal sørge for at strøm- og vannforsyningen til Svolvær får bedre leveringssikkerhet og kapasitet.  Graveprosjektet vil føre til endret kjøremønster i Svolvær sentrum.

Les mer

Omlegging av prismodell for nettleie

Elektrifisering av samfunnet krever smartere bruk av strømnettet for å holde nettleien lavest mulig for kundene. Derfor legger NVE nå fram forslag til ny prismodell for nettleie.

Les mer

Ønsker du å jobbe med el-sikkerhet?

Vi forsterker bemanningen på DLE i Lofotkraft, og lyser ut ledig stilling som tilsynsingeniør. Du vil få oppfølging og utvikling i et team med bred fagkompetanse og store ambisjoner.

Les mer

Kabelprosjekt i Svolvær sentrum

Lofotkraft er nå godt i gang med et omfattende prosjekt for å fornye det gamle kabelnettet i Svolvær. Når kabelprosjektet er ferdig, vil Svolvær ha en mer robust strømforsyning med høyere kapasitet enn i dag. I høst gravde vi kabelgrøfter i Storøyveien (se bildet), mens det utover vinteren blir gravearbeider mellom Alti og Lofoten hotell (gamle Royal), .

Les mer

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.