Kabelprosjekt i Svolvær sentrum

Kabelprosjekt i Svolvær sentrum

Lofotkraft har startet et omfattende kabelprosjekt i Svolvær. Det gamle kabelnettet i sentrum skal fornyes, og vi skal legge sjøkabler fra nye Osan trafostasjon over til Vorsetøya og Storøya fra den nye transformatorstasjonen i Osan.

Sjøkablene skal etter planen legges i månedsskiftet oktober/november. Når kabelprosjektet er ferdig, vil Svolvær ha en mer robust strømforsyning med høyere kapasitet enn i dag.

Når det gjelder fornying av kabelnettet i Svolvær, så har vi startet med å grave kabeltrasé i Storøyveien, fra krysset Storøyveien-Brugata til krysset Storøyveien-Nonshaugen.

Mellom krysset Storøyveien-Brugata og Spar skal vi også krysse Storøyveien, for å legge kabel fram til nettstasjon Storøya syd.

Videre skal vi grave kabelgrøft fra krysset Storøyveien-Brugata ned Brugata, og bort til nettstasjonen ved Amfi.

Seinere blir det også gravearbeider mellom Amfi og Lofoten hotell (gamle Royal), og fra krysset/rundkjøringen i Lofotgata og over til nettstasjonen ved Biltema.

Alle gravearbeidene skal etter planen utføres nå i høst.

Vågan kommune skal legge ny vannledning fra Rema 1000 til Biltema, i samme trase som våre kabler.

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.