Kabelprosjekt i Svolvær sentrum

Kabelprosjekt i Svolvær sentrum

Lofotkraft er nå godt i gang med et omfattende prosjekt for å fornye det gamle kabelnettet i Svolvær. Når kabelprosjektet er ferdig, vil Svolvær ha en mer robust strømforsyning med høyere kapasitet enn i dag. I høst gravde vi kabelgrøfter i Storøyveien (se bildet), mens det utover vinteren blir gravearbeider mellom Alti og Lofoten hotell (gamle Royal), .

I månedsskiftet oktober/november la vi nye sjøkabler fra Osan trafostasjon og over til Vorsetøya og Storøya. Vi er også godt i gang med å grave kabeltrasé i Storøyveien, fra krysset Storøyveien-Brugata til krysset Storøyveien-Nonshaugen, som ledd i prosjektet med å fornye kabelnettet i Svolvær.

Mellom krysset Storøyveien-Brugata og Spar skal vi også krysse Storøyveien, for å legge kabel fram til nettstasjon Storøya syd. Videre skal vi grave kabelgrøft fra krysset Storøyveien-Brugata ned Brugata, og bort til nettstasjonen ved Alti.

Etter årsskiftet blir det også gravearbeider mellom Alti og Lofoten hotell (gamle Royal), og fra krysset/rundkjøringen i Lofotgata og over til nettstasjonen ved Biltema.

Vågan kommune skal legge ny vannledning fra Rema 1000 til Biltema, i samme trase som våre kabler.

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.