Is på regulerte vann kan være usikker!

Is på regulerte vann kan være usikker!

Vi ber alle som ferdes langs og på regulerte vann være oppmerksom på følgende faremomenter:

  • Isforhold på regulerte vann kan være ustabile.
  • Ved sterk nedtrapping er det større strømminger i vannet enn normalt. Det kan føre til partier med ekstra tynn is, åpne råker og hull i isen. Tykt snødekke isolerer, slik at isen kan være usikker selv ved lave temperaturer.
  • Isen brekker langs land etter hvert som magasinene tappes ned. Sprekkene i brekksonen kan være dype, spesielt i skrånende eller bratt terreng og der hvor reguleringshøyden er stor.

Flere vann i Lofoten er reguleringsmagasiner for Lofotkraft Produksjons kraftstasjoner. Normalt fylles magasinene i sommersesongen, og tappes ned om vinteren. Det er meldt flott vær i påsken, og mange kommer til å være ute på ski. Vær oppmerksom dersom du legger ut på tur på disse vannene:

Vågan kommune: Store Nøkkvann, Store Kongsvann, Lille Kongsvann, Svartvann, Øvre Kvitfossvann og Nedre Kvitfossvann

Vestvågøy kommune: Midtre Heimerdalsvann og Skrådalsvatn

Flakstad kommune: Solbjørnvann

Moskenes kommune: Krokvann og Tennesvann

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.