Tilknytningsskap og stikkledning – retningslinjer

Tilknytning av nye anlegg i Lofotkraft sitt nett

I forbindelse med NEK 399-1 og tilknytning av nye anlegg, kan REN-blad nr. 4100 VER 3.0 2/ 2016 benyttes som grunnlag ved innsending av forhåndsmeldinger til Lofotkraft. Dette er et hovedblad for all montasje i grensesnittet mellom netteier og kunder for boligbygning med direkte målt anlegg t.o.m. 80A.

Men endelig løsning vil bli vurdert under detaljprosjektering og blir gjeldende når forhåndsmeldingen godkjennes. Dette grunnet de mange tilfeller og ulike løsninger på anleggets type og utforming.

 

Noen retningslinjer for tilknytningsskap:

  • Lofotkrafts ansvar slutter ved inntakspunktet. Herfra og inn har anleggseier ansvaret for det elektriske anlegget.
  • Tilknytningsskapets plassering skal godkjennes av Lofotkraft AS. Vi ønsker at skapet blir plassert best mulig i forhold til vårt stamnett, som regel inntil vegg og ved nærmeste vegg/hjørne.
  • Det skal etableres et separat tilknytningsskap for hver bolig.
  • Ved kjedet enebolig eller rekkehus skal det installeres separate tilknytningsskap for hver bolig.
  • Ved boligblokker skal hovedfordelingen plasseres slik at alle parter har likeverdig tilgang. Plassering innvendig i korridorer, felles kjellerrom, felles boder, svalganger eller tilsvarende oppfyller krave til likeverdig tilgang. Hovedfordelingen kan plasseres utomhus eller innomhus.
  • Vi krever tilknytningsskap opp til og med 3 stk. stikkledninger TFXP 240mm2.

 

Tilknytningsskap: fordeling hvor grensesnitt mellom boliginstallasjoner og allment nett etableres, hvor el- og ekomnett termineres og elmåler plasseres.

 

Noen retningslinjer i forhold til stikkledninger:

  • Det skal legges en stikkledning til hvert bygg (eks. enebolig, rorbuer, fritidsboliger ol.)
  • Ved rekkehus med egne matrikkelnummer legges det frem sepaerate stikkledninger til hver boenhet.
  • Ved flere leiligheter i samme bygg, vil grensesnitt mellom kunde og Lofotkraft gå på klemmene i første inntaksskap. Forbindelser mellom første inntakskap og de resterende inntaksskap(ene) på bygget er eiers ansvar.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.