lofotkraft historie

Lofotkrafts historie

Mer enn 100 år med strøm i Lofoten

Lofotkraft-konsernet har en lang og stolt historie, som strekker seg tilbake til 1908. Da ble de første kraftverkene i Lofoten satt i drift.

Det skjedde i Leirosen i Svolvær, og i Nusfjord.  Nusjord ble det tredje stedet i Nord-Norge som fikk elektrisitetsforsyning. Og kraftverket i Leirosen er i drift den dag i dag.

Den moderne historien til Lofotkraft-konsernet startet i 1967, da kraftverkene og linjenettet i Lofoten ble samlet i ett interkommunalt selskap, I/S Lofotkraft. Sammenslåingen var en forutsetning for å få utløst statlige bidrag til videre utbygging av linjenettet i Lofoten, og var historisk fordi den skjedde ved kongelig resolusjon.

Her er noen viktige milepæler i konsernets historie:

Elmea AS

Nettselskapet bytter navn til Elmea AS
2021

Ny hovedlinje Fygle - Solbjørn

Ny hovedlinje mellom Fygle og Solbjørn settes i drift i juni. Anleggsarbeidet startet i 2019.

Svolvær transformatorstasjon

Nye Svolvær transformatorstasjon settes i drift
2020
bygging stålmast skakktindskaret

Ny hovedlinje Kvitfossen - Kleppstad

Ny hovedlinje mellom Kvitfossen og Kleppstad, og ny transformatorstasjon på Kleppstad, settes i drift.
ny linje henningsvær stolpe

Ny hovedlinje til Henningsvær

Ny linje til Henningsvær settes i drift, og kapasiteten på strømforsyningen ut til Henningsvær dobles.
2019

Hovedlinje - Kleppstad - Fygle

Den nye hovedlinja mellom Kleppstad og Fygle settes i drift i desember.
2018
sjøkabel flakstadpollen

Nye sjøkabler og hovedstrømnett

Nye sjøkabler legges i Gimsøystraumen, Sundklakkstraumen, Nappstraumen og i Flakstadpollen ifm. Nytt hovedstrømnett i Lofoten.
2017

Kvitfossen

Kvitfossen transformatorstasjon settes i drift

Statnet overtar Lofotringen

Statnett overtar Lofotringen, inkludert den nybygde linja mellom Kanstadbotn og Kvitfossen
2016
bygging kanstadlinja

Ny linje Kanstadbotn - Kvitfossen

Ny 132-kV linje fra Kanstadbotn til Kvitfossen settes i drift.

10 års jubileum Lofotkraft Bredbånd

2015
Feilretting Henningsvær etter orkanen Ole i 2015

Orkanen Ole - Strømbrudd

Orkanen Ole treffer Lofoten i midten av mars, og det blir massive strømbrudd i Lofoten. Henningsvær er et av stedene som blir hardest rammet, og innbyggerne der er uten strøm i tre døgn.
2015

Ny transformatorstasjon på Fygle

Ny transformatorstasjon på Fygle settes i drift
2013

Røst får høyhastighets fiber

Lofotkraft Bredbånd bygger fiber infrastruktur på Røst
2011

Sjøkabel - Værøy og Røst

Ny sjøkabel mellom Værøy og Røst og nye transformatorstasjoner på Værøy og i Solbjørn settes i drift.

Lofotkraft - ISO-sertifisert

Lofotkraft AS, Lofotkraft Bredbånd AS og Lofotkraft Produksjon AS blir ISO-sertifisert.
2010

Regionalnett - Kanstadbotn til Solbjørn vedtatt

Konsernstyret gjør et historisk vedtak om å bygge nytt regionalnett fra Kanstadbotn til Solbjørn, på 132 kV spenningsnivå.
2009

Fiberinfrastruktur i Vest-Lofoten

Lofotkraft Bredbånd bygger fiberinfrastruktur på Leknes
2007

Vår første fiberkunde

Oppkobling av første fiberkunde i Svolvær
2005

Lofotkraft blir prosessorganisert

Lofotkraft blir prosessorganisert og etablerer et nytt kvalitetssystem for hele konsernet.

Lofotkraft etableres som konsern

Lofotkraft etableres som et konsern med holding-struktur. Morselskapet får navnet Lofotkraft Holding AS, og nettselskapet beholder navnet Lofotkraft AS.
2003

Lofotkraft Bredbånd AS etableres

Lofotkraft Bredbånd AS etableres for å bygge ut høyhastighets fiber i Lofoten
2000

Eierandel i Kobbelv selges

Lofotkraft selger sin eierandel i Kobbelv kraftverk.
1998

Lofotkraft etablerer felles kundeservicefunksjon

Organiseringen med egne sonekontor på Reine, Fygle og i Svolvær avvikles. Vi etablerer felles kundeservicefunksjon og felles telefonnummer, og vi starter et langsiktig arbeid med å etablere felles standarder og ens praksis på alle områder.

Kraftomsetning og kraftproduksjon skilles

Kraftomsetning og kraftproduksjon skilles ut i eget aksjeselskap, som får navnet Kraftinor AS.
snorydding mørfjordskaret

Snøras i Morfjordskaret

Hovedlinja over Morfjordskaret blir tatt av snøras, og hele Lofoten blir rammet av strømbrudd i flere døgn.
1996

I/S Lofotkraft etableres

I/S Lofotkraft etableres. Kraftlagene i Lofoten slås sammen til ett interkommunalt selskap, ved kongelig resolusjon. For å gi statsbidrag til utbygging av hovednett gjennom Lofoten stilte myndighetene krav om å få ett selskap å forholde seg til. Selskapet får 4,5 mill kr i startkapital fra staten.
1967
sjøkabel til røst

Sjøkabel til Røst

Røst tilknyttes med sjøkabel.
1963

Vågan kraftlag etableres

Vågan kommunale kraftlag etableres i forbindelse med kommunesammenslåing. Selskapet er en sammenslutning av tidligere Vågan kraftlag, Gimsøy kraftlag og Svolvær kommunale kraftverk. Temaet om ett felles kraftselskap for Lofoten kommer igjen på banen.
1962

Sjøkabel til Værøy

Værøy tilknyttes med sjøkabel

Ny linje fra Vågan til Kleppstad

En ny linje fra Vågan til Kleppstad, med sekundærstasjoner på Kleppstad og Holdøy, settes i drift i desember.
1960

Lofoten Kraftsamband stiftes

Lofoten Kraftsamband stiftes, med kraftlagene Hadsel, Vågan, Svolvær og Lofoten som deltakere.

Innset-anleggene - Indre Troms

Innset-anleggene i Indre Troms er ferdig utbygd. Anleggene leverer strøm til store deler av Troms, Ofoten, Lofoten og Vesterålen.

Brann - Leirosen kraftstasjon

Leirosen kraftstasjon brenner. Anlegget rustes op igjen og settes i drift på ny i 1973.
1958

Snøskred rammer Tennesanlegget

Tennesanlegget i Forsfjorden rammes av snøskred, som tar med seg 80 meter av rørledningen. Det tar halvannet år å reparere alle skadene.
1956

Snøras - Kongsmarka kraftstasjon

Solbjørn kraftstasjon ved Mølnarodden settes i drift 18. April. Pga. rasfare og ulendt terreng i området ble stasjon og maskinhall plassert 80 meter inne i fjellet.

Kvitfossen kraftstasjon

Kvitfossen kraftstasjon i Vestpollen settes i drift
1955

Niingen kraftverk

Niingen kraftverk i Bogen i Ofoten er ferdig utbygd. Anlegget leverer strøm til Ofoten, Lofoten og Vesterålen.
1954

Historisk møte

Historisk møte i Svolvær, mellom NVE og kraftselskapene i nordre Nordland og Troms.
1953

Kongsfossen og Laupstad

Linja mellom Kongsfossen og Laupstad bygges ut. Deretter fortsetter utbyggingen av linjenettet i Vågan.
1952

Sætra kraftstasjon

Sætra kraftstasjon settes i drift
1951

Krokvannet ferdig utbygd

Krokvannet på Moskensøy er ferdig utbygd, og kraftverket settes i drift 2. januar. Tennesanleggene skifter navn til Lofoten Kraftlag.
heimerdalen kraftverk gammel bilde

Heimerdalsfossen settes i drift

Heimerdalsfossen kraftproduksjon ble satt i drift, og leverte strøm til folket på Eggum.
1950

Samlet strømforsyning for Lofoten legges frem

Driftsbestyrer H. Grønhaug i Svolvær Electrisitetsværk legger fram sin svært detaljerte plan for en samlet strømforsyning for hele Lofoten, en plan som ligner mye på det som senere ble Lofotkraft. Planen ble imidlertid avvist av Vaagan Herredsstyre.
1938
forsfjord kraftverk gammelt bilde

Tennesanlegget åpnes

Tennesanlegget AS åpnes. Dette er en milepæl for kraftforsyningen i Vest-Lofoten. Forsfjord og Krokvann bygges ut.
1937

Saupstadfossen i drift

Saupstadfossen kraftverk ble satt i drift like før jul, og leverte kraft til bygdene Bøstad, Tangstad, Liland og Unstad.
1935

Tennesanlegget stiftes

Tennesanlegget stiftes. Anlegget, inkludert Krokvannet, sto ferdig i 1937.
1934

Kabelvåg Electrisitetsværk overtatt

Vaagan kommune overtar Kabelvåg Electrisitetsværk.
1921

Store Nøkkvann

Store Nøkkvann besluttes utbygd. Kongsmarka kraftstasjon settes i drift i 1921, etter en anleggsperiode på 2 år.
1916

Reine Elektrisitetsverk i drift

Reine Elektrisitetsverk settes i drift 2. mai 1911. Samme år settes Kongsfossen kraftstasjon i Vågan i drift.
1911

Kabelvåg Electrisitetsværk etableres

Kabelvåg Electrisitetsværk etableres, for å levere strøm til “almen forsyning” på stedet.
1910

Produksjonsanlegg i Leirosen åpnes

Svolvær Elektricitetsværk åpner sitt produksjonsanlegg i Leirosen 13. september, og leverer strøm til bedrifter i Svolvær.
1908

Nusfjord får egen kraftproduksjon

Nusfjord får egen kraftproduksjon, og ble dermed det tredje stedet i Nord-Norge som fikk elektrisitet.

Hva kan vi hjelpe deg med?