HAN-porten, en løsning for smart energistyring

Hvis du ønsker å ta i bruk teknologi og tjenester for smart energistyring, og sanntidsinformasjon om strømforbruket ditt, må du ta i bruk mulighetene som ligger i HAN-porten på måleren.

Når AMS-måleren blir montert, er HAN-porten stengt. For å kunne nyttiggjøre deg informasjonen fra måleren, må du først ta kontakt med Lofotkraft for å få åpnet HAN-porten. Det gjør du ved å sende en epost til kundeservice@lofotkraft.no.

Åpning av HAN-porten er gratis, og blir vanligvis utført i løpet av 1-2 arbeidsdager.

Du må også anskaffe utstyr for dette lesing og presentasjon av informasjon fra HAN-porten. Mange leverandører utvikler og tilbyr nå slikt utstyr. Norsk Elektrisk Komite (NEK), har laget en side med informasjon til kunder med AMS-måler, der leverandører av tjenester og utstyr også registrerer seg. På NEK.no kan du altså sjekke hvem som tilbyr utstyr som kan kobles til HAN-porten.

Vi minner om at det er viktig at du som kunde og forbruker påser at den avtalen du inngår med 3. parts leverandør av utstyr/tjenester ivaretar dine rettigheter når det gjelder vern av personopplysninger (https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/).

Ønsker du å få HAN-porten stengt, sender du bare en epost om dette til kundeservice@lofotkraft.no.

 

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.