Gravetillatelse og kabelpåvisning

gravingHvis du skal grave, er det svært viktig at du først skaffer deg en gravetillatelse!

Alle gravehenvendelser for Lofotkraft og Lofotkraft Bredbånd skal sendes til Geomatikk.

Privatpersoner registrerer enklest sin henvendelse her: Kundeportal gravemelding Det er også mulig å sende inn gravehenvendelse på epost til gravemelding.trondheim@geomatikk.no. Du må i så fall legge ved kart med merket graveområde, samt nødvendig informasjon:

  • Navn på den som søker
  • Adresse for graveområdet
  • Mobilnummer
  • E-postadresse

Gravemeldingstjenesten kan kontaktes på 915 09 146 (standard takst), eventuelt på 09146 (pristillegg tilkommer). Kundesenteret er åpent kl. 07.30 – 15.30 alle hverdager.

Entreprenører og andre proffbrukere må selv registrere sin gravehenvendelse på Geomatikk sin kundeportal. Det er praktisk å starte med registrering på kundeportalen. Når gravehenvendelsen er registrert der, kan du skrive ut kartskisse derfra og legge dette ved søknaden til teknisk etat i kommunen. Har du spørsmål som gjelder kundeportalen; ta kontakt med Geomatikk sitt kundesenter på telefon 09146.

Kabelpåvisning for planlagte oppgaver utføres primært på torsdager. Lofotkraft/Lofotkraft Bredbånd tar kontakt med kunde/entreprenør for å avtale tidspunkt for påvisning. Vær oppmerksom på at utført kabelpåvisning er gyldig i en måned. Entreprenør/kunde har selv ansvaret for å vedlikeholde merkingen når vi har påvist kabel. Husk: Det kan være livsfarlig å skade strømførende kabler 

Viktig info til maskinentreprenører/-førere (PDF)  

Det er Lofotkraft som har ansvaret for det strømførende kabel- og ledningsnettet i Lofoten. Våre medarbeidere gir deg all den informasjonen du trenger for at du skal unngå å skade deg selv og våre kabler. Ved hjelp av måleutstyr finner vi eventuelle strømførende kabler og merker tydelig av på bakken hvor de ligger. Vanligvis treffer vi ganske nøyaktig, men ulike tekniske forhold gjør at vi må ta forbehold om at påvisningen i noen tilfeller kan være litt upresis. Ta derfor ingen sjanser! Før du kommer til det området i grunnen der kabelen ligger, må du la gravemaskinen hvile inntil du er helt sikker på hvor kabelen befinner seg. Normalt finner du markeringsbånd og/eller overdekningsbord i bakken, som varsler at her ligger det en strømførende kabel. I noen tilfeller er det vanskelig å styre gravemaskinens bevegelser så nøyaktig som påkrevd. Vær særlig på vakt dersom forholdene i grøfta er uoversiktlige, eller om du ikke vet helt nøyaktig hvor kabelen befinner seg. Resultatet kan fort bli kabelbrudd, ekstra omkostninger og fare for liv og helse. Bruk derfor alltid håndverktøy til å avdekke strømkabelen.

Gratis i arbeidstiden. I arbeidstiden er alle våre tjenester i forbindelse med kabelpåvisning gratis. Men du må selv dekke kostnadene når tjenester av denne typen utføres utenfor arbeidstid. Spør før du graver!

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.