Våre forretnings-områder

I Lofotkraft-konsernet er de ulike forretningsområdene organisert i egne selskap. Nettselskapet er et naturlig monopol og derfor strengt regulert av myndighetene. De andre selskapene er konkurranseutsatt.

Myndighetene krever at nettselskapet skal skille seg ut fra de andre selskapene i et konsern. Derfor har nettselskapet i konsernet fått nytt navn Elmea AS, og en logo som skiller seg fra de andre selskapene i konsernet.

Strømnett - Elmea AS +

Forretningsområdet strømnett består av datterselskapet Elmea AS. Selskapet eies 15 % av KLP, Kommunal Landspensjonskasse og 85 % av Lofotkraft AS.

Elmea AS har ansvaret for drift og beredskap for strømnettet i alle Lofot-kommunene. Vi er i sving 24 timer i døgnet året rundt for å sørge for at du har strøm i kontakten.

Eierskap og drift av strømnett er en monopolvirksomhet som reguleres av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE fastsetter rammene for nettselskapenes virksomhet, blant annet hvor mye vi kan ta inn i nettleie.

Elmea AS utvikler langsiktige og robuste løsninger for energiforsyningen tilpasset fremtidens krav til leveringssikkerhet og miljø. I perioden 2009 – 2021 har vi investert ca. 1,7 mrd kr i nytt regionalnett gjennom Lofoten.

Bredbånd - Lofotkraft Bredbånd AS +

Forretningsområdet ivaretas av datterselskapet Lofotkraft Bredbånd AS, som er 100% eid av Lofotkraft AS.

Lofotkraft Bredbånd AS er Altibox-partner, og tilbyr stabilt høyhastighets internett, markedets beste telefoni og høykvalitets innholdstjenester. Altibox-partnerskapet har i mange år hatt Norges mest fornøyde tv-kunder og mest fornøyde bredbåndskunder.

Lofotkraft Bredbånd står i spissen for bredbåndsatsingen i Lofoten. Vi har allerede bygget fiber fra Svolvær til Røst, men jobber aktivt for å dekke stadig flere områder. Vi leverer teknologi som understøtter den digitale hverdagen for bedrifter og innbyggere i regionen, med et fiberbredbånd i verdensklasse.

Gjennom vår utbygging av fibernettet genererer vi arbeidsplasser lokalt, og vi bidrar til samhandling via infrastrukturer ved at skoler og kommuner får direktelinjer av fiber mot hverandre.

Vannkraftproduksjon - Lofotkraft Produksjon AS +

Forretningsområdet vannkraftproduksjon består av datterselskapet Lofotkraft Produksjon AS. Selskapet eies 100% av Lofotkraft AS.

Lofotkraft Produksjon AS har ansvar for utvikling, drift og vedlikehold av 9 heleide kraftstasjoner i Lofoten. Vannkraftproduksjon var starten på Lofotkraft-konsernet, og den eldste kraftstasjonen vår ble satt i drift i 1908.


Normalproduksjonen vår er 49 GWh, som tilsvarer ca. ti prosent av det totale strømforbruket i Lofoten. Kraftproduksjonen er viktig i beredskapssituasjoner.

Installasjon - Aqila AS +

Forretningsområdet installasjon består av datterselskapet Aqila AS, som eies 100% av Lofotkraft AS.

Aqila AS ble etablert i 2019 ved fusjon av Hovdan AS og Fr Wangsvik AS.

Aqila har lang erfaring og solid kompetanse på gjennomføring av små og store elektroentrepriser, og er ett av Lofotens største elektroselskap. Selskapets omtrent 90 ansatte er fordelt på avdelinger på Gravdal og i Svolvær, samt montørstasjoner på Ramberg og Røst.

Utvikling - Lofotkraft Muligheter AS +

Gjennom Lofotkraft Muligheter AS deltar vi aktivt i programmet Lofoten – De Grønne Øyene 2030.

Ambisjonene for programmet er å utvikle Lofoten til å bli verdens reneste øysamfunn. De andre partnerne i programmet er Lofotrådet og Destination Lofoten.

 

Lofotkraft Muligheter AS har tre ansatte, og selskapet eies 100 % av Lofotkraft AS.


Lofotkraft Muligheter AS har eierandeler i Plug Nord og Fri Energi AS.

Konsernfunksjoner +

Lofotkraft AS ivaretar fellesoppgaver og dekker kompetanseområder som det ikke er formålstjenlig å legge ut til forretningsområdene.

Innenfor konsernstøttefunksjonene ligger finans og regnskap, IKT, HR, kvalitet og HMS, samt kommunikasjon og merkevare.

Gjennom konsernfunksjonene sikres Lofotkraft-konsernet en helhetlig og samordnet virksomhetsstyring, samtidig som samordningsgevinster på tvers av forretningsområdene kan utnyttes.

Øvrig eierskap +

Lofotkraft AS har eierskap i følgende selskap:

  • Vesterålskraft AS: 46,2 %
    Vesterålskraft AS er morselskapet i Vesterålskraft-konsernet, som driver virksomheter innenfor strømnett, fiber samt kraftproduksjon og fjernvarme.
  • Yve AS: 11,6 %
    Yve AS er et strømkonsern med flere merkevarer. Yve AS eier 100 % av kraftomsetningsselskapene Polar Kraft AS og Kraftriket AS. Disse selskapene er selvstendige kommersielle datterselskap og merkevarer, der kundene fortsatt har sitt kundeforhold hos sin lokale strømleverandør.

Hva kan vi hjelpe deg med?