Finans

Nøkkeltall konsern (mill kr)
2020
2019

Driftsinntekter

449

395

Driftsresultat

69

97

Årsresultat

51

64

Egenkapital

968

934

Balanse

2.374

2.152

Utbytte

15

15