Finans

Nøkkeltall konsern (1000 kr)
2021
2020

Driftsinntekter

469 513

448 663

Driftsresultat

108 360

69 380

Årsresultat

142 995

51 386

Egenkapital

1 092 205

967 710

Balanse

2 734 638

2 374 411

Utbytte

16 000

15 000

Hva kan vi hjelpe deg med?