Finans

 

Nøkkeltall finans konsern (1000 kr)
2022
2021

Driftsinntekter

491 707

469 513

Driftsresultat

139 497

108 360

Årsresultat

74 399

142 995

Egenkapital

469 602

1 092 205

Balanse

2 864 527

2 734 638

Utbytte

17 000

16 000

Hva kan vi hjelpe deg med?