Hva får plusskunden i betaling for overskuddsproduksjonen sin?

Plusskunden må selv velge en kraftleverandør som kan kjøpe overskuddskraft når man produserer mer enn man bruker, og levere kraft i perioder hvor egenproduksjonen ikke dekker forbruket ditt. Kraftleverandøren må bekrefte dette til nettselskapet.

I tillegg vil plusskunder hos Lofotkraft bli godtgjort for overskuddsproduksjonens bidrag til redusert nett-tap. Dette skjer gjennom et såkalt negativt marginaltapsledd, som skal gjenspeile nyttevirkningene av kortere «transportvei» for strømmen i geografiske områder hvor det totalt sett er lavere produksjon enn forbruk av elektrisk energi (underskuddsområder).

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.