Avgir de nye automatiske målerne mye stråling?

Den automatiske strømmåleren med tilhørende kommunikasjonsutstyr ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier for stråling og tilfredsstiller alle offentlige krav. Du finner informasjon om strålefare på nettsidene til Statens strålevern.

Det er nettselskapene som velger leverandør, og målerne bruker ulike teknologier. Noen sender signal via strømnettet, andre via radionettverk eller mobilnettet. Felles for disse teknologiene er at strålingen er kortvarig, svak og ikke helsefarlig, forsikrer Statens strålevern.

Målerne står sjelden i oppholdsrom og sender normalt fra seg data bare én gang i døgnet. Det kan sammenliknes med å sende en tekstmelding. Beregninger viser at en vanlig mobiltelefon stråler 50.000 ganger sterkere enn den nye strømmåleren

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.