5. Når uhell skjer

Strømgjennomgang krever øyeblikkelig førstehjelp.

Ved fare for liv eller helse     110 – Brann 
                                                 112 – Politi 
                                                 113 – Ambulanse
 

Kontakt oss på 957 06 013 (hele døgnet) ved feil eller skade på strømanlegg.

Hvis kjøretøy berører høyspentlinje, eller du får overslag mellom høyspent og maskin
• Varsle Lofotkraft så raskt som mulig – ring 957 06 013.
• Sørg for at ingen kommer i nærheten av eller i berøring med kjøretøyet.
• Bli sittende i kjøretøyet til du får beskjed om at strømmen er slått av.

Slik unngår du strømgjennomgang hvis du må forlate maskinen
• Unngå kontakt med maskinen og jord (bakken) samtidig
• Hopp ned på bakken med beina godt samlet
• Fjern deg fra maskinen ved å hinke eller gå med små skritt for å unngå «skrittspenninger»

Skade på kabler og rør
• Gå bort fra kabelen, hold folk på avstand.
• Kontakt Lofotkraft – ring 957 06 013.
• Sitt rolig til strømmen er slått av dersom anleggsmaskiner kommer i berøring med strømførende ledninger. Sørg for at ingen kommer i berøring med anleggsmaskinen.

Tre som kommer i kontakt med høyspentlinje
• Ikke fjern eller berør treet! Det kan være strømførende.
• Påse at ingen andre kommer i berøring med linjen eller treet
• Kontakt Lofotkraft – ring 957 06 013.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.