3. Anleggsbidrag

Alle kostnader til nødvendige tiltak i Lofotkraft sitt nett i forbindelse med en nytilknytning eller forsterkning må dekkes av utbygger. Dette kalles for anleggsbidrag.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.