2. Svar fra Lofotkraft til installatør og utbygger

Når installatøren har mottatt svar på «Melding om installasjonsarbeid» fra Lofotkraft, kan arbeidet med den elektriske installasjonen i bygget starte.

I svaret fra Lofotkraft er tilknytningspunktet til strømnettet angitt, i tillegg til annen relevant informasjon. Samtidig sendes et informasjons-/tilbudsbrev til utbygger, som denne må akseptere før nettselskapet kan bestille nødvendige arbeider som f.eks. stikkledning eller forsterkning av nytt strømnett fram til grunnmur.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.