Etiske retningslinjer for leverandører

Våre etiske retningslinjer definerer hvilke krav vi stiller til leverandørene våre. Retningslinjene gjelder for leverandører til alle selskapene i Lofotkraft-konsernet.

7 – Ren energi for alle
9 – Innovasjon og infrastruktur
11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn
12 – Ansvarlig forbruk og produksjon
13 – Stoppe klimaendringene
14 – Livet i havet
15 – Livet på land
17 – Samarbeid for å nå målene

Hva kan vi hjelpe deg med?