Erstatningsansvar og KILE

Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser, både med hensyn til skade på mennesker og utstyr, og ved at deler av samfunnet er uten strøm i kortere eller lengre perioder.

Den som forårsaker en slik skade på strømkabler, vil bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som blir påført Lofotkraft som følge av strømbruddet. Dette kan være tap i form av reparasjonskostnader eller tap grunnet avbrudd i levert strøm, KILE-kostnader.

Erstatningsbeløpene kan variere fra noen tusen kroner til flere millioner ved alvorlige hendelser.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.