Er du uten strøm?

Her kan du sjekke om det er strømbrudd, eller om vi har planlagte utkoblinger i ditt område:

Pågående strømbrudd

Planlagte utkoblinger

Feilmeldingstelefonen vår er døgnbemannet året rundt. Ring oss på telefon 76 06 76 00 hvis du er uten strøm, og du ikke finner anlegget ditt i noen av oversiktene.

Dette bør du sjekke før du ringer:

1. Har naboen strøm?
Er flere hus uten strøm, ligger feilen sannsynligvis hos Lofotkraft. Og gjelder det et stort område, vet vi som regel om det. Men har du hørt smell, eller sett glimt eller røyk, er vi takknemlig om du ringer vår feilmeldingstelefon.

2. Har jordfeilbryteren slått seg ut?
Klarer du ikke å slå den på igjen, kan du skru ut/slå av alle sikringer og slå på jordfeilbryteren igjen. Så skrur du inn/slår på én og én sikring til du finner sikringskursen med feil. Nå kan du slå av eller trekke ut kontakten på alle apparater som får strøm fra denne kursen, og slå på ett og ett til du finner «synderen». Dette må frakobles.

3. Sjekk hovedsikringene!
Sjekk alle, enten du har to eller tre. Har du luftledninger til huset, er disse sikringene ofte plassert på loft.

Det er flere årsaker til strømbrudd
En feil i strømnettet kan ha mange årsaker:

  • Uvær kan føre til skader på våre anlegg, snø og is som pakker seg på ledningene eller trær som velter over kraftledninger.
  • Teknisk feil kan forekomme på grunn av slitasje, overbelastning eller graveuhell.

Vi er på vakt døgnet rundt for å rette feil dersom uhellet er ute.

Ved langvarig strømbrudd kan du ha krav på kompensasjon. Informasjon og søknadsskjema finner du her.

 

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.