Er du uten strøm?

Har strømmen gått? 

1. Sjekk om strømmen har gått hos naboen. Hvis strømmen er borte kun hos deg; sjekk egne sikringer og jordfeilbryter.

2. Hvis strømmen er borte både hos deg og naboen; sjekk om feilen er registrert hos oss;

Pågående strømbrudd

Planlagte utkoblinger

Hvis ikke; ring vår døgnåpne vakttelefon 76 06 76 00 og meld fra om feilen.

 

Jordfeilbryteren har slått seg ut
Det betyr at det feilen er i ditt elektriske anlegg. Gjør følgende:

  • Skru ut/slå av alle sikringer
  • Kontroller at hovedsikringer er i orden
  • Aktiver jordfeilbryteren
  • Skru inn/slå på én og én sikring til du finner sikringskursen med feil – da slår jordfeilbryteren ut igjen
  • Nå kan du slå av eller trekke ut kontakten på alle apparater som får strøm fra denne kursen, og slå på ett og ett til du finner «synderen». 
  • Kontakt eventuelt installatør for videre feilsøk

Kontroll av hovedsikringer
Sjekk alle hovedsikringene, enten du har to eller tre. Har du luftledninger til huset, er disse sikringene ofte plassert på loft.

Det er flere årsaker til strømbrudd
En feil i strømnettet kan ha mange årsaker:

  • Uvær kan føre til skader på våre anlegg, snø og is som pakker seg på ledningene eller trær som velter over kraftledninger.
  • Teknisk feil kan forekomme på grunn av slitasje, overbelastning eller graveuhell.

Vi er på vakt døgnet rundt for å rette feil dersom uhellet er ute.

Ved langvarig strømbrudd kan du ha krav på kompensasjon. Informasjon og søknadsskjema finner du her.

 

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.