Energistipendet – stipendordningen fra Lofotkraft

Energistipendet fra Lofotkraft

Søk Lofotkrafts energistipend før 1 mars.

Det er tid for å søke om energistipendet til Lofotkraft. Søknadsfristen er i år satt til: 1. mars.

 • Ordningen gjelder for elever ved Aust-Lofoten og Vest-Lofoten videregående skole.
 • Stipendene er hver på kr 10.000 som betales til elevene med kr 5.000 i vg2 og kr 5.000 i vg3.
 • Tilfredsstiller ikke stipendiaten kriteriene for vg3 faller siste del av stipendet bort, og kan tildeles en ny søker fra vg3.
 • Tildelingen skjer etter søknad fra den enkelte elev, på fastsatt søknadsskjema.
 • Søknadsfristen er i år satt til 1. mars for de som er kvalifisert, dvs. har valgt rett fagkombinasjon.
 • Innen 1. april foretas tildeling av stipendene etter fastlagte tildelingskriterier.

 

Tildelingskriterier:

 • Fagkretsen til elevene må omfatte de fag som kvalifiserer til opptak til landets ingeniørhøgskoler, dvs. de må velge T1 i vg1, R1 og Fy1 i vg2 og R2 og FY2 i vg3.
 • Minimumskravet for tildeling av stipend er at man har min. 4 i de nevnte fagene.
 • For tildeling i Vg2 legges halvårskarakterene i R1 og Fy1 til grunn. Når det gjelder tildeling i vg3 legges standpunktkarakterene i R1 og Fy1, samt halvårskarakteren i R2 og FY2 til grunn.
 • Alle karakterene må være min. 4. Dersom mange søkere tilfredsstiller kravene for stipend vil vi vektlegge søkers begrunnelse for å motta stipendet.

 

Hva forventer Lofotkraft?

 • Elever som mottar stipendene forplikter seg til å stille på to samlinger, én i løpet av Vg2 og én i løpet av Vg3, dersom Lofotkraft har behov for det.
 • Lofotkraft ønsker å videreføre kontakten med stipendiatene. De som har fått tildelt energistipend og som søker seg videre til ingeniørhøgskole/NTNU med en fagkrets som er interessant for Lofotkraft kan følges opp med ulike støtteordninger som f.eks:
  • Stipend
  • Sommerjobb
  • Prosjektoppgave/Hovedoppgave
  • Trainee-stilling eller fast jobb etter endt utdannelse

 

Vi håper du vil søke!

Søknadsfrist for dette året er: 1.mars

 

 • Godkjente filtyper: pdf, doc, docx, txt, rtf, jpg, png, tif, tiff, gif.
  Ikke glem å legge ved godkjent kopi av utskrift av halvårskarakterene!
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.