Energistipendet – stipendordningen fra Lofotkraft

Energistipendet fra Lofotkraft

Søk Lofotkrafts energistipend før 1 mars.

Det er tid for å søke om energistipendet til Lofotkraft. Søknadsfristen er i år satt til: 1. mars.

 • Ordningen gjelder for elever ved Aust-Lofoten og Vest-Lofoten videregående skole.
 • Stipendene er hver på kr 10.000 som betales til elevene med kr 5.000 i vg2 og kr 5.000 i vg3.
 • Tilfredsstiller ikke stipendiaten kriteriene for vg3 faller siste del av stipendet bort, og kan tildeles en ny søker fra vg3.
 • Tildelingen skjer etter søknad fra den enkelte elev, på fastsatt søknadsskjema.
 • Søknadsfristen er i år satt til 1. mars for de som er kvalifisert, dvs. har valgt rett fagkombinasjon.
 • Innen 1. april foretas tildeling av stipendene etter fastlagte tildelingskriterier.

 

Tildelingskriterier:

 • Fagkretsen til elevene må omfatte de fag som kvalifiserer til opptak til landets ingeniørhøgskoler, dvs. de må velge T1 i vg1, R1 og Fy1 i vg2 og R2 og FY2 i vg3.
 • Minimumskravet for tildeling av stipend er at man har min. 4 i de nevnte fagene.
 • For tildeling i Vg2 legges halvårskarakterene i R1 og Fy1 til grunn. Når det gjelder tildeling i vg3 legges standpunktkarakterene i R1 og Fy1, samt halvårskarakteren i R2 og FY2 til grunn.
 • Alle karakterene må være min. 4. Dersom mange søkere tilfredsstiller kravene for stipend vil vi vektlegge søkers begrunnelse for å motta stipendet.

 

Hva forventer Lofotkraft?

 • Elever som mottar stipendene forplikter seg til å stille på to samlinger, én i løpet av Vg2 og én i løpet av Vg3, dersom Lofotkraft har behov for det.
 • Lofotkraft ønsker å videreføre kontakten med stipendiatene. De som har fått tildelt energistipend og som søker seg videre til ingeniørhøgskole/NTNU med en fagkrets som er interessant for Lofotkraft kan følges opp med ulike støtteordninger som f.eks:
  • Stipend
  • Sommerjobb
  • Prosjektoppgave/Hovedoppgave
  • Trainee-stilling eller fast jobb etter endt utdannelse

 

Vi håper du vil søke!

Søknadsfrist for dette året er: 1.mars

 

 • Accepted file types: pdf, doc, docx, txt, rtf, jpg, png, tif, tiff, gif.
  Ikke glem å legge ved godkjent kopi av utskrift av halvårskarakterene!
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.