Endring i avgift til Energifondet

Endring i avgift til Energifondet

Enova har besluttet at avgiften som går til Energifondet skal endres, med virkning fra 1.1.2013. Endringen gjelder bare forbedriftskunder, og for strøm som brukes til næringsvirksomhet.

Avgiften som går til Energifondet har til nå vært 1 øre/kWh for alle nettkunder. Men fra årsskiftet endres den altså for bedriftskunder, som i stedet vil få et årlig fastbeløp på kr 800,-. Dette faktureres sammen med fastbeløp på nettleie (se: www.enova.no)

På fakturaer fra Lofotkraft AS vil det derfor se ut som fastbeløpet på nettleie for næringskunder øker i 2013, men det er altså ikke tilfelle. Tilsvarende vil det se ut som prisen på nettleie forbruk har gått ned med 1 øre/kWh.

Lofotkraft sine nettleiepriser er imidlertid uendret fra 2012 til 2013.

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.