Tilsyn med el-virksomheter

Elektrovirksomheter som er etablert i Lofotkraft sitt forsyningsområde skal følges opp av DLE, for å sikre at de har nødvendig kompetanse og rutiner for å utføre arbeid på elektriske anlegg hos kunder på en trygg måte.

Det er kun bedrifter som er registrert i Elvirksomhetsregisteret til DSB som lovlig kan utføre arbeid på elektriske anlegg. Dette registeret er åpent tilgjengelig på DSB sine nettsider, hvor man kan søke opp og sjekke hvilke bedrifter som er registrert og hvilke arbeidsoppgaver disse kan utføre.

Merk at arbeid som er utført på elektriske anlegg av andre enn virksomheter som er oppført i Elvirksomhetsregisteret er å anse som ulovlig, og kan bli krevd re-installert eller frakoblet strømnettet.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.